Københavns Kommune brød loven

Det var ulovligt, da Københavns Kommune i efteråret 2007 nægtede ægteparret Nanna og Bjarne Nigaard tilskud til at passe deres datter. Det skriver metroXpress.

Bjarne måtte forlænge sin
forældreorlov for egen regning for at passe Sidsel på 10
måneder, fordi kommunen overskred pladsgarantien med tre
uger.Kommunen mente ikke, at den var forpligtet til at betale
tilskud til pasning af eget barn, og sagen blev indbragt for Det
Sociale Nævn, som mente, at kommunens afgørelse var i strid med
dagtilbudsloven. Kommunen har derfor udbetalt 4.700
tilskudskroner til Bjarne Nigaard. »Det er jeg vældig tilfreds
med. Men det var overraskende, hvor stivstikkeragtig kommunen
holdt på sit. Jeg forventer, at kommunen vil oplyse andre
forældre om denne rettighed,« siger han. Potentielt stod
Københavns Kommune i efteråret 2007 med 40 lignende sager, fordi
den ikke kunne leve op til sit eget serviceniveau. Men gennem
individuelle, frivillige aftaler og merindskrivning i
daginstitutionerne lykkedes det kommunen at finde pladser,
oplyser kontorchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen Henriette
Bjørn Nielsen.Samtidig opgav kommunen den 1. december 2007, at
institutionspladsen maksimalt måtte ligge fire kilometer fra
hjemmet.Henriette Bjørn Nilsen erkender, at det er en
serviceforringelse, men understreger, at langt de fleste
forældre får tilbudt en plads inden for den ikke længere
gældende firekilometer-grænse. Børne- og Ungeforvaltningen har
bedt Det Sociale Nævn uddybe afgørelsen. Henriette Bjørn Nielsen
forsikrer dog, at forældre, der måtte komme i samme situation
som familien Nigaard, vil blive informeret om, at de har ret til
tilskud til pasning af eget barn.