Københavns bosteder for handicappede kritiseres

Dårlige boligforhold, fejlplacerede beboere og uuddannet personale er bare nogle af kritikpunkterne i en ny rapport om bosteder for handicappede og psykisk syge i Københavns Kommune, skriver Dagbaldet Information.

Handicappede og psykisk syge i Københavns Kommune bor ofte
under helt uacceptable forhold, konkluderer en uafhængig rapport
lavet af Niras Konsulenterne.

Beboerne på de københavnske bosteder lever ofte i årevis på ganske få kvadratmeter uden eget bad og toilet. Næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger
(LFS), Ulla Baggesgaard kalder de handicappedes boligforhold for
»et kæmpe problem«.

»Boligerne er utidssvarende og dårligt
vedligeholdt. Det er små boliger, og mange beboere bor der mange
år eller hele deres liv,« siger hun og fortæller, at der nogle
steder kun er plads til hjælpemidler og måske en smal reol på
væggen.

Dårlige fysiske rammer øger sandsynligheden for
konflikter og dermed brug af magtanvendelse overfor beboerne.
Det mener både ledere og ansatte på bostederne. Baggrunden for
undersøgelsen af de københavnske bosteder er blandt andet, at
der sidste år var en række sager om grov magtanvendelse overfor
beboerne.

Knap en femtedel af medarbejderne på bostederne håndterer
medicin, selvom de aldrig har fået et kursus i det. »Det er
vigtigt at kunne håndtere medicin, så beboerne ikke
fejlmedicineres,« siger dr.pæd.

Birgit Kirkebæk, der er blevet
forelagt rapportens kritikpunkter, og derfor udtaler sig ud fra
sin forskning i handicaphistorie og kommunikation. Hun mener,
der er alt for mange ufaglærte og skiftende vikarer på
bostederne. »Hvis man bare er vikar, er man jo ikke forpligtet
andet end den tid, man er der.

Man forstår ikke den skrøbelige
kommunikation, som er vanskelig for beboerne. Det kræver en
indsats og empati,« siger Birgit Kirkebæk.
Selv om mange af beboerne trives på de københavnske bosteder,
så volder sammensætningen af beboere mange steder
problemer.

»Mange bosteder oplever, at enkelte beboere passer
meget dårligt ind på stedet til stor gene for de øvrige beboere,
men også ofte til stor frustration for medarbejderne, der ikke
altid føler sig fagligt rustet til alle målgrupper,« skriver
Niras Konsulenterne i rapporten, der blev offentliggjort i
starten af september.

Birgit Kirkebæk kan sagtens genkende
rapportens kritik af fejlplacering af beboere: »Mange bliver
bare puttet ind i det hul, der er, uden, at man vurderer, om de
kan have glæde af de andre beboere på stedet, men det er ikke
altid nogen god løsning.«

Rapporten har en lang række anbefalinger til forbedringer, der
både er rettet mod ledelsen af bostederne, men også mod
embedsmænd og politikere i Københavns Kommune. »Jeg tror, de gør
noget for at rette op på forholdene, men der er ingen tvivl om,
at der er store problemer.

Man har fået en dårlig kultur på
mange af bostederne, hvor man anser beboerne for at være
besværlige,« siger Birgit Kirkebæk og understreger, at det ikke
kun er i Københavns Kommune, at disse problemer eksisterer.

Ulla
Baggesgaard fra LFS tror på, at forholdene kan blive bedre, men
det kræver flere ressourcer: »Der ligger planer klar, men der er
ikke ressourcer til at sætte dem i gang. Regeringen burde give
flere penge og ophæve anlægsloftet,« lyder hendes ønske, der
stemmer overens med rapporten. Heri lyder det, at halvdelen af
lederne ikke mener, der er tilstrækkeligt med økonomiske
ressourcer.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Svampeceremoni

Ulovlige svampetrip samler folk i fællesterapi

Drone_over_byen

Droner skal søge efter utætte fjernvarmerør om natten

Akvædukt ved Veluwemeer

playUsædvanlig akvædukt kan redde Margretheholm Havn

Borger med handicap

Datter til hjerneskadede Lars: Kommunen mangler empati og logik

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere