Kloakvand fra krydstogtskibe forurener strande

Måske er der en forbindelse mellem Københavns succes som krydstogt-destination, og at strandene langs Øresund og Nordsjællands nordkyst har mistet deres Blå Flag, som er Friluftrådets stempel for høj badevandskvalitet, skriver Helsingør Dagblad.

Nordkystens surfere og fiskerne i Gilleleje har mærket tegn på en forandring i forureningen, der nærmest har været sammenfaldende med, at Friluftrådet har strøget de Blå Flag.
Jan Nordahl Petersen er formand for Gilleleje Fiskeriforening, og her er spildevandsudslippene fra krydstogtskibene noget, man taler om.
- Det er værst om sommeren, hvor der dagligt sejler mindst fem krydstogtskibe ud og ind af Øresund. Vi har ligefrem set lort helt inde på stranden, og vi kan også se hakkelse i vandet på vej ud til fiskepladserne. De ligger heldigvis så langt ud, at det ikke er noget, fiskeriet er generet af.
- Af lodsen i København har vi fået at vide, at det er efter, at en stor del af krydstogtskibene er flyttet ud i København Nordhavn, at de er begyndt at dumpe i Kattegat, fordi der ikke er kapacitet til at klare tømningen af tankene inde i Nordhavnen, fortæller Jan Nordahl Petersen.
Sidste år anløb 335 krydstogtskibe København.
Om bord var 675.000 gæster og godt 200.000 ansatte.
I alt er det altså toiletbesøgene fra omkring 900.000 mennesker, der rummes i spildevandstankene på de krydstogtskibe, der årligt besøger København.
Fordelingen er 60 procent ved Langelinie og 40 procent i Nordhavnen, fortæller cruisterminalmanager i Copenhagen/Malmoe Port, Verner Hansen.
- Hvor meget spildevand, vi tager imod, og hvor meget der bliver tømt ud i havet, er ikke lige til at sige, men det er de ældre skibe, det drejer sig om. Nyere krydstogtskibe har virkelig fine renseanlæg om bord.
- Mig bekendt er det aldrig blevet undersøgt, hvorvidt krydstogtskibenes udslip af spildevand i Kattegat påvirker badevandsmålingerne på Nordsjællands nordkyst, og derfor kan jeg hverken be- eller afkræfte, at der er en sammenhæng.
- Men det kan ikke afvises, at udslippene påvirker kvaliteten på badevandet helt inde ved kysten, for med en strømhastighed på fire kilometer i timen, vil bakterierne sagtens kunne nå land på to til fem timer ved udslip foretaget 12 sømil ud i havet, siger senioringeniør Anders Eriksen fra DHI, der er en uafhængig rådgivnings- og udviklingsorganisation indenfor vand, miljø og sundhed.
Anders Eriksen finder det uforklarligt, at badevands-målingerne langs Øresunds- og nordkysten pludselig sidste sommer kunne vise en forurening, der gjorde, at 14 strande fra Espergærde til Hundested blev frataget deres allerede tildelte Blå Flag.
- Jeg har svært ved at se anden forklaring, end at der blev indført en anden analysemetode, der registrerer flere bakterier også af de uskadelige end ved den tidligere målemetode.
- Udslippene fra krydstogtskibene burde ikke være noget, der medførte forurening af vandet helt inde ved kysten, men det er meget interessant, hvis der er surfere, der bliver dårlig ved at sluge vand under kraftig nordenvind.
Det undre ikke senioringeniøren, at der ikke er badegæster, der har forbundet det, at de er blevet dårlige, med det, at de kan have slugt forurenet havvand.
- Folk på stranden relaterer det til noget andet, hvis de bliver dårlige. De tror, det er noget, de har spist eller drukket, eller de har fået for megen sol eller såkaldt maveinfluenza, siger Anders Eriksen.
Reglerne for udslip i havmiljøloven tillader, at skibene i Østersøområdet, der også omfatter Øresund og Kattegat, kan tømme deres kloakspildevand inklusive det fra toiletter urenset 12 sømil fra land.
Tømmes tankene indtil fire sømil fra land, skal skibene have anlæg, der findeler og desinficerer spildevandet, inden det tømmes ud i havet.
Først ved tømning inden for tre sømil skal renseanlægget om bord være lige så effektivt som et renseanlæg i land.
Ifølge Torben Wallach fra By- og Landskabsstyrelsen har landene omkring Østersøen vedtaget en konvention, hvor det er besluttet, at der skal gøres noget ved problemet med udslippene af kloakspildevand fra krydstogtskibene.
Det skal ske ved, at der skabes bedre muligheder i land for at modtage spildevand, som det projekteres i Nordhavnen i København. I stedet for tankbiler til at køre krydstogtskibenes kloakspildevand bort i, skal skibene kunne tilslutte deres tanke direkte til en studs ned til et behandlingsanlæg på havnen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere