Katolsk angreb på børnehaveleder

Den katolske kirkes repræsentant i forældrebestyrelsen i Sct. Josef Børnehave i Roskilde, Annelise Nielsen, går nu direkte til angreb på lederen af børnehaven, Charlotte Christensen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Annelise Nielsen mener, at børnehavelederen modarbejder
værdigrundlaget i institutionen, som er ejet af den katolske
Skt. Laurentii menighed i Roskilde. Sct. Josef Børnehave indgår
som en del af Roskilde Kommunes pasningstilbud, og kommunen
anviser børn til børnehaven.
- Jeg er i gang med at undersøge, om Charlotte Christensen har
levet op til sit ansvar som leder. Vores sognepræst, Robert G.
Showers, kan ikke leve med hende som leder, fordi hun ikke vil
snakke med kirken og præsten, siger Annelise Nielsen.
Hun har samtidig klaget til Roskilde Kommune over
børnehavelederen. Blandt andet har Annelise Nielsen klaget over,
at der er fjernet religiøse symboler fra børnehaven.
Børnehavens bestyrelse besluttede på et møde i januar, at
samarbejdet med den katolske kirke skal styrkes. Til en række
forældres store fortrydelse har børnehavens mangeårige souschef
valgt at sige sin stilling op i forlængelse af bestyrelsens
beslutning.
Bestyrelsesformanden i børnehaven, Pernille Siegumfeldt,
lægger nu - trods beslutningen om det øgede samarbejde med
kirken - afstand til den katolske repræsentant.
- Klagen til kommunen må stå helt for Annelise Nielsens egen
regning. Og jeg har på ingen måde mistillid til børnehavens
leder, siger Pernille Sigumfeldt.
Men hun erkender, at hun er helt klar over, at den katolske
kirke meget gerne så, at børnehaven blev helt løsrevet fra den
driftsoverenskomst, som der er med Roskilde Kommune.
- Kirken er af den opfattelse, at børnehaven er kommet for
langt væk fra det oprindelige grundlag, siger Pernille
Siegumfeldt.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra
børnehaveleder Charlotte Christensen. Men hos pædagogernes
fagforening, BUPL, forklarer landsformand Henning Pedersen, at
der bør opfordres til besindighed, når det handler om religion i
offentlige institutioner.
- Når man er en del af det offentlige system, skal der være
plads til alle forældre. Der skal være plads til alle religiøse
overbevisninger. Derfor skal enhver form for forkyndelse ikke
finde sted i offentlige institutioner, siger Henning Pedersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik