Forældet lov forhindre broer på Christianshavn

Skulle et tungtlastet skib få behov for at sejle ind i Christianshavns kanaler, så skal det også have mulighed for det, konkluderer Fredningsnævnet for København.

Derfor har nævnet afvist den bro, som Københavns Kommune ellers havde planlagt at opføre i Christianshavns Kanal og Trangraven ved indsejlingen til Christianshavn over for Nyhavn. Det skriver Politiken For at blive så slank som muligt hviler broen på en søjle i vandet i den ene ende, mens resten af broen kan klappes op. Men den går ikke, lyder det fra nævnet.

»Den væsentligste betingelse, vi stiller, er, at der ikke må placeres brofæste ude i vandet. Og begrundelsen for dette er, at det vil forhindre store skibe i at sejle igennem«, siger dommer og formand for Fredningsnævnet i København Hans Christian Poulsen.

Broerne er en del af et større projekt, hvor fire nye broforbindelser i hovedstaden skal give indbyggere og turister mulighed for at gå eller cykle fra Nyhavn til Christianshavn og videre ud på Holmen. Men to af broerne, ved Christianshavns Kanal og Trangraven, skal altså laves helt om for at leve op til betingelserne.

Hensynet til de større skibe stammer fra fredningsbestemmelserne fra 1966, der blandt andet sikrer transport af forsyninger og byggemateriale til og fra Christianshavn. Spørger man det offentlige selskab By & Havn, er der ingen, der kan huske, hvornår kanalerne sidst har været brugt på denne måde. Der er til gengæld ingen tvivl om, at det ikke sker i dag, siger havnebygmester Hans Vasehus Madsen fra By & Havn.

»I dag kommer der ikke skibe, der skal læsse gods af, ind i Christianshavns kanaler. Og byggeaffald bliver kørt væk. Det er jo det gode ved det: Kanalerne er der, men der er også veje til og fra området«, siger han.

Den eneste erhvervsmæssige sejlads i kanalerne i nyere tid er ifølge By & Havn bådene fra kanalrundfarterne, der ikke kræver ekstra bredde for at kunne være der.

Men formanden for Fredningsnævnet i København, dommer Hans Christian Poulsen, står fast på behovet for at sikre store bådes adgang til Christianshavns kanaler.

»Der sejler måske ingen store skibe igennem i øjeblikket. Men der skal være mulighed for det. Det skyldes, at fredningsbestemmelsen er fra 1966, og dengang blev området forsynet ved hjælp af disse både«.