Flere syge ældre skal behandles hjemme

Et stort antal ældre, som rammes af akut sygdom, har udsigt til fremover at blive behandlet derhjemme og slipper dermed for hyppige, opslidende indlæggelser på hospitaler i hovedstadsområdet.

Alle hospitaler i Region Hovedstaden skal
udstyres med en såkaldt udegående akutfunktion, hvor f.eks. en
ekspertsygeplejerske rykker ud til ældre medicinske patienter i
deres eget hjem for i samarbejde med praktiserende læger og
hjemmesygeplejen at vurdere, om de evt. kan behandles hér frem
for at blive indlagt til observation og yderligere undersøgelse
på et sygehus. Det fremgår af anbefalinger i en ny plan for den
ældre medicinske patient, som Region Hovedstaden er på vej til
at vedtage, og som skal styrke indsatsen for en gruppe af
patienter, som fylder meget på hospitalerne og indlægges igen og
igen, skriver Berlingske Tidende. »Nogle gange kan der f.eks.
være tale om en ældre borger, som bare skal have hjælp til at
komme sig over en maveinfektion og mangler at få noget væske, og
som ikke behøver at blive indlagt. De fleste vil gerne undgå en
indlæggelse, som kan være meget forvirrende og anstrengende,«
siger koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden. Det er
gode erfaringer fra Frederiksberg, som nu fører til, at der
lægges an til at indføre udegående akutfunktion på samtlige
hospitaler. På Frederiksberg Hospital har man siden 2005 sendt
to garvede sygeplejersker fra hospitalets akut medicinsk
modtageafsnit ud - på cykel - til ældre borgere for at behandle
dem i eget hjem. De første erfaringer viste, at man ved 82
procent af udrykningerne havde afværget et hospitalsbesøg, og at
man på ét år sparede ca. 220 indlæggelser. Der bruges også i
stigende omfang udegående medarbejdere i forhold til patienter
med kroniske sygdomme, som allerede er inde i et
behandlingsforløb. Flere hospitaler i hovedstadsområdet har
bl.a. sygeplejersker med særlig ekspertise, som rykker ud og
behandler patienter med f.eks. KOL - »rygerlunger« - og sår.
Andre regioner er også ved at indhøste erfaringer med udegående
funktioner, som kan være med til at behandle ældre medicinske
patienter i eget hjem frem for at indlægge dem, hvilket både kan
være dårligere for den enkelte patient og en samfundsøkonomisk
dyrere løsning. I Region Midtjylland vil man oprette et center
af speciallæger i Silkeborg, som kan være med til at vurdere
ældre patienter, så indlæggelse i nogle tilfælde vil kunne
undgåes. »Den slags projekter, hvor vi forsøger at finde et
bedre alternativ til indlæggelse, kommer vi til at se flere og
flere af. Inden for kirurgien har vi erfaring med at omlægge
mere og mere behandling til ambulant regi i stedet for
indlæggelse, og samme udvikling vil vi tilstræbe inden for det
medicinske område. Indlæggelse kan være med til at passificere
de ældre, så vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå unødvendige
indlæggelser,« siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen
(S).

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Skomager Helsingør

playSkomager meldt til politiet: ”De kunne bare have spurgt mig, om jeg må holde åbent”

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere