Flere medicinske læger og plejere

Hospital overfører penge fra køb af apparatur og teknologi til fordel for flere hænder ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Foto: TV2/Lorry

Nordsjællands Hospital overfører nu syv millioner kroner fra investeringskontoen for medicinsk udstyr til brug for en hurtig opnormering af personalet på det medicinske område.

Det sker på baggrund af den overbelægning, som hospitalet - i lighed med andre hospitaler - oplevede hen over vinteren 2012/13.

Hospitalets nyhedsbrev På Tværs skriver, at direktionen har besluttet at opnormere både på læge- og på plejesiden i 2013 for at sikre patienterne en hurtigere udredning og behandling. Det skal modvirke overbelægning og uhensigtsmæssige travlhed på hospitalets medicinske afdelinger.

Blandt andet skal der alle hverdage opnormeres med to medicinske speciallæger i aften- og morgenvagt, og plejesiden bliver opnormeret på 10 sengeafsnit. En ekstra lægesekretær bliver der også afsat midler til.

Dansk sygeplejeråd roser hospitalet

Vibeke Schaltz, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd kreds Hovedstaden, kaldte i foråret situationen på Hillerød og andre medicinske afdelinger for »ekstrem« og fortalte, at hendes medlemmer frygtede, at patientklager over utilstrækkelig pleje og behandling kunne føre til, at de mistede deres autorisation.

Nu roser hun hospitalet for at have fundet penge til at forbedre forholdene for patienter og personale på nogle af de mest udsatte områder på hospitalet.

- Vi har gennem lang tid påpeget over for Region Hovedstaden og flere af hospitalerne, herunder Nordsjællands Hospital, at normeringerne er for lave, og at det går hårdt ud over personalets arbejdsmiljø og patienternes sikkerhed.

Derfor er det meget glædeligt, at Nordsjællands Hospital har set, at de lave normeringer er uholdbare og har taget aktive skridt til at ændre på forholdene. I Dansk Sygeplejeråd opfordrer vi regionens øvrige hospitaler til at følge trop og sikre bedre bemanding, for i dag er forholdene ikke tilfredsstillende, siger Vibeke Schaltz.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik