Familierådgivning kørt i sænk

Familierådgivningen i Køge Kommune er kørt i sænk og udsat for voldsom kritik både fra lokale børnefamilier, det sociale nævn og ankestyrelsen for mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, skriver DAGBLADET Køge.

For tre år siden blev afdelingen opnormeret med fem sagsbehandlere, men åbenbart uden den ønskede effekt, for børneudvalget har netop nu anbefalet, at medarbejderstaben forøges med yderligere fem sagsbehandlere.
Familierådgivningen har i de sidste mindst fire år været plaget af langtidssygemeldinger, personaleflugt og vanskeligheder med at få ledige og nyoprettede stillinger besat.
Trods tidligere opnormeringer, personalekurser, bedre ledelsesstruktur, klarere procedurer og flere fredede timer er afdelingen altså stadig på hælene.
Den årlige merudgift på godt to millioner kroner til den kommende personaleudvidelse kan hentes fra børneudvalgets konti for forebyggelse og udgifter til døgninstitutioner.
Børneudvalget forklarer behovet for endnu en opnormering med blandt andet nye typer sagsopgaver, handleplaner, skærpede lovkrav til dokumentation og aktiv inddragelse af børnenes forældre og øvrige netværk.
Sagsbehandlerne står i et vanskeligt dilemma, hvor de skal prioritere mellem hurtige løsninger og de mere langsigtede løsninger, der er tro mod den lokale børnepolitik.
Med ansættelsen af yderligere fem behandlere er det håbet, at gennemsnitsantallet af sager per behandler kan reduceres fra de nuværende 59 til maksimalt 50.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik