Beton-nedfald på skole skal stoppes straks

Klostermarksskolens bygninger er i så ringe stand, at Arbejdstilsynet har givet Roskilde Kommune om straks at forebygge faren for at blive ramt af nedfaldende betonstykker, skriver DAGBLADET Roskilde.

Arbejdstilsynets besøg blev aflagt i kølvandet på artikler i
Dagbladet, der beskrev, hvordan betonen på skolen er forvitret
og river sig løs, så større eller mindre stykker falder til
jorden. Det største stykke, der er samlet op, vejede 3,8 kilo.
Arbejdstilsynet vurderer, at »adgangen til de enkelte
undervisningsrum ikke kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt, idet der er akut risiko for, at de ansatte kan
blive ramt af større eller mindre betonstykker under passage af
tagudhæng og betonbjælker med personskade til følge,« og på den
baggrund udstedes dels et strakspåbud, der skal sikre, effektive
foranstaltninger til at forebygge risiko, og dels seks andre
påbud, som er afleveret til kommunen som udkast - påbud om bl.a.
at sikre flugtveje og hindre ulykkesrisici ved stålrækværk, der
er gennemtæret af rust.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik