Barfoeds vejplan øger CO2-udslip

Eksperter advarer mod, at trafikministerens nye planer om at udvide vejnettet i Danmark, vil skade klimastrategien. Det erfarer Berlingske Tidende.

En række eksperter langer nu ud efter
Lars Barfoeds planer om at udvide vejnettet flere steder i
landet. De peger på, at nye og forbedrede veje vil øge trafikken
til skade for klimaet. »For at sænke CO2-udslippet skal vi jo
gerne køre mindre, og nye motorveje vil have den fuldstændigt
modsatte effekt,« siger trafikforsker ved Ålborg Universitet
(AAU), Harry Spaabæk Lahrmann. Lise Drewes Nielsen, professor og
trafikforsker ved Roskilde Universitet (RUC), er enig: "Det er
klart, at det giver en vækst i CO2-belastningen fra bilisme,
hvis man gennemfører Lars Barfoeds mange ideer om nye veje. Det
vil betyde, at det bliver en endnu større udfordring at nå
målene om at knække CO2-kurven,« siger hun. Det skriver
Berlingske Tidende. Kritikken kommer efter, at trafikministeren
de seneste dage har luftet flere planer, der skal gøre det
nemmere at være billist i Danmark. Han har blandt andet
foreslået at bygge en motorvej i Vestjylland, at udvide
motorvejen omkring Vejlefjordbroen, at opføre en ny trafikring
rundt om København samt at anlægge en havnetunnel fra
Svanemøllebugten til Amager. »Det overrasker mig, at ministeren
fremsætter de her forslag før klimatopmødet. Vil man gavne
klimaet, skal man først og fremmest satse på den kollektive
trafik,« siger Lise Drewes Nielsen. Også formanden for Concitos
- Danmarks grønne tænketank - udtrykker stor skepsis over for
transportministerens planer »Set fra klimaets synspunkt er de
nye forslag en mindre katastrofe. Selve anlæggelsen af motorveje
samt den trafik, de genererer, er direkte skadeligt for klimaet,
da det utvivlsomt vil føre til et større CO2-udslip. Consitos
har længe peget på, at den såkaldte »grønne« trafikaftale, som
blev vedtaget i december 2008, nærmere vil øge end sænke
CO2-udslippet, og ministerens nye planer trækker yderligere i
den forkerte retning,« siger Martin Lidegaard, som tidligere var
Folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Transportministeren
er dog ikke enig i kritikken: Kan du forstå, at kritikerne
undrer sig over, du vil udbygge vejnettet, når I har lanceret
hele trafikaftalen som »grøn«? »Nej. Eller jo, det siger de,
fordi de mener, det er en forbrydelse at køre i bil. Men vi har
jo aldrig sagt, at vi slet ikke vil gøre noget for bilister. Vi
har bare sagt, at vi vil investere mere i den kollektive trafik
de kommende år end i privatbilismen,« siger Lars Barfoed. Men
flere forskere peger på, at det ikke nytter noget at forbedre
forholdene i den kollektive trafik, med mindre man samtidig gør
det sværere at være bilist. Hvad mener du om det? »Jeg kender
godt den argumentation, og det er klart, at flere ville benytte
den kollektive trafik, hvis vi gjorde livet surt for bilisterne.
Men det er forkert at indføre deciderede straffeaktioner mod
bilisterne, for der er mange mennesker, der har god grund til at
tage bilen. Vi skal i stedet skabe flere gode grunde til at tage
den kollektive trafik, så den bliver mere attraktiv, samtidig
med at vi skal forbedre vejnettet, så der bliver mindre trængsel
på vejene.« Både klimaordførerne fra det K og V bakker
ministerens nye planer op og siger, at det vil gavne klimaet, at
der kommer færre køer på vejene, så bilerne ikke kører i
tomgang. Klimaordførerne fra S og SF mener derimod, at det
gavner miljøet mest at bruge pengene på at gøre den kollektive
trafik billigere og hurtigere frem for at investere i veje. Det
skriver Berlingske Tidende.