Livia laver en fælles have til alle byboere

Folkene bag tagfarmen ØsterGro har startet Nordens største bylandbrug på Refshaleøen. Stedet skal fungere som et grønt åndehul for byboere, der savner egen have. Og alle er velkomne!

En grøn, frodig plet omkranset af asfalt og trådhegn. Solens stråler, der skinner. På nær når de høje industribygninger skygger for dem.

Refshaleøen er et sted fyldt af modsætninger; land og by, jordbærbede og beton.

Og Øens Have er ingen undtagelse.

quote Vi synes, det er vildt vigtigt, at vi som byboere har steder, hvor vi kan mødes og se en fødevareproduktion, der arbejder sammen med naturen.

Livia Haaland

Det er Nordens nyeste og største bylandbrug, og så er det placeret på en gammel industrigrund, som – helt usædvanligt for jorden på den tidligere værftsø – var fri for forurening. Og som nu altså rummer en grøn oase midt i byen.

Øens Have ligger på den grund, der førhen husede B&W’s marketenderi. Og som nu rummer et grønt byrum, som skal demonstrere, hvordan vi på økologisk vis kan producere frilandsafgrøder og blomster under åben himmel, holde høns og bier og samtidig skabe levesteder for vilde fugle, insekter og mikroliv.
Øens Have ligger på den grund, der førhen husede B&W’s marketenderi. Og som nu rummer et grønt byrum, som skal demonstrere, hvordan vi på økologisk vis kan producere frilandsafgrøder og blomster under åben himmel, holde høns og bier og samtidig skabe levesteder for vilde fugle, insekter og mikroliv.

Det handler om at lade sig begejstre for mad og natur

Det er folkene bag tagfarmen ØsterGro, der i godt et år har arbejdet utrætteligt for at omdanne grunden til et grønt åndehul for byboerne.

- Vi synes, det er vildt vigtigt, at vi som byboere har steder, hvor vi kan mødes og se en fødevareproduktion, der arbejder sammen med naturen, fortæller Livia Haaland, der er en af initiativtagerne til Øens Have.

- Ligesom hvis man havde sin egen have, som vi jo er ret langt fra at have alle sammen.

Hver tirsdag afholder Øens Have deres ugentlige frivilligdag, hvor der arbejdes med alt fra at så, plante, vande, luge og høste.
Hver tirsdag afholder Øens Have deres ugentlige frivilligdag, hvor der arbejdes med alt fra at så, plante, vande, luge og høste.

Bylandbruget indbefatter – foruden marker med frilandsafgrøder – høns, bier og to af de såkaldte yurt-telte, der danner rammen om spiseoplevelser og grønne workshops.

Kort sagt har København altså fået et grønt dyrknings- og vidensfællesskab.

- Det handler om at lade os begejstre for mad. Og lade os begejstre for naturen, siger Livia Haaland.

- Og lade os omgive os af alt det grønne, som jo videnskabeligt bevist gør os lykkeligere.

Livia Haaland har været med til at starte taglandbruget Østergro, der ligger på toppen af et forhenværende bilauktionshus. Visionen med taglandbruget er at skabe en lokal og bæredygtig fødevareproduktion i byen og på den måde give byboerne mulighed for at følge et økologisk landbrug på tætteste hold.
Livia Haaland har været med til at starte taglandbruget Østergro, der ligger på toppen af et forhenværende bilauktionshus. Visionen med taglandbruget er at skabe en lokal og bæredygtig fødevareproduktion i byen og på den måde give byboerne mulighed for at følge et økologisk landbrug på tætteste hold.

Øens Have