P-vagter uddelte 25.000 ekstra bøder i København sidste år - her er de værste veje

Der er markant flere, som får parkeringsbøder i Københavns Kommune. Det kan skyldes nye tidsbegrænsede p-zoner, som blev indført sidste år.

Bilister i København har det sidste år betalt markant flere parkeringsbøder sammenlignet med sidste år.

Det seneste år er der sket en markant stigning i uddelingen af den kedelige billet i forruden til bilisterne i København.

Ifølge Københavns Kommune skyldes stigningen, at parkeringskontrollen i 2019 blev mere effektiv ved at parkeringsvagterne nu cykler rundt, og de ikke længere kører i bil.

Samtidig har oprettelsen af tre nye tidsbegrænsede parkeringszoner også medført, at bøderegnen er blevet mere omfattende.

Og det er især bødestraffen for overtrædelse af parkeringszonerne, som er blevet sat i rigtig mange bilisters bilforrude. Den bøde er givet til bilister, som ikke har overholdt den tidsbegrænsede parkering, som der er blevet opgivet.

Opgørelsen af parkeringsbøderne viser, at det er en stigning på 10.052 af den slags parkeringsbøder bare fra sidste år.

Her bliver der givet flest bøder

Der er mange befærdede veje i København, men det er alligevel de samme ti veje som sidste år, hvor bilister får flest bøder. Der er ikke kommet nogle nye veje ind på top-ti listen, men blandt top-ti-vejene, har nogle rykket sig op, mens andre har rykket sig ned på listen, viser opgørelsen fra Center for Parkering.

Det er især vejene omkring Rigshospitalet, hvor bilisterne får mange parkeringsbøder. Det er Center for Parkering, der holder øje med antallet af parkeringsbøder, og i hvilke områder der bliver givet flest.

- Det er et område med nogle helt særlige forhold, hvor der er stor trafikafvikling i løbet af dagen, og hvor folk har stort behov for korttidsparkering. Vi har derfor også et vedvarende fokus på P-kontrol i området, så det bliver nemmere at finde en plads, når man har et ærinde på hospitalet, siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering.

Det er de her veje, som er i top-ti, hvor flest bilister får parkeringsbøder i København.
Det er de her veje, som er i top-ti, hvor flest bilister får parkeringsbøder i København.
Foto: Københavns Kommune

Trods den markante stigning af tidsbegrænsede bøder, så er parkeringsbøderne på de tre veje, som ellers scorer højest i top-ti-oversigten, faldet.

Årsag til den markante stigning

Tallene fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at der i alt blev uddelt 332.713 parkeringsbøder i Københavns Kommune i 2019.

Det er en stigning på 25.000 parkeringsbøder i forhold til 2018. I det at p-vagterne er begyndt at cykle rundt i byen, så har de på den måde større mulighed for at give nogle mere atypiske bøder.

Det kan derfor forklare, hvorfor der er kommet en stigning i bøder, hvor bilisten har parkeret for tæt på et vejkryds eller parkeret på fortov eller cykelsti, lyder det fra Københavns Kommune

Samtidig betyder p-vagternes cykelvaner også, at der kan spares en masse tid, da der ikke skal parkeres en bil, men i stedet bare kan cykle op på siden af bilen og skrive en parkeringsbøde.

Nu kommer der nye initiativer på området

Center for Parkering har de sidste år prøvet at justere p-ordningerne de steder, hvor det har været svært for bilisterne at forstå skiltningen. I 2019 blev der politisk besluttet nogle nye særordninger, og det er dem, som Center for Parkering er ved at etablere.

De første 170 parkeringspladser er allerede blevet opført før jul, og der mangler stadig 500 erhvervsparkeringspladser, der er reserveret til biler med gule nummerplader.

- Vi er desuden på vej med ekstra skiltning, så reglerne om tidsbegrænset parkering i området bliver tydeliggjort, siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering.

Man kan derfor håbe at ved hjælp af mere skiltning og Center for Parkerings ambitioner i 2020, at der ikke er en ligeså stor stigning i parkeringsbøder næste år.