Udlændingestyrelsen: Derfor blev Mary udvist

Mange forstår ikke, hvorfor Mary Stewart Burgher bliver udvist af Danmark efter 32 år. Her er Udlændingestyrelsens forklaring.

Efter at TV 2 Lorry torsdag skrev om amerikaneren Mary Stewart Burgher, der efter 32 år i Danmark ikke har fået godkendt sin ansøgning om opholdstilladelse, men i stedet er blevet udvist, er det blevet en af de mest debatterede sager rundt om kaffebordene, på Christiansborg - og ikke mindst på de sociale medier.

I det hele taget er opbakningen til Mary Stewart Burgher enorm, og det er ikke mange, der forstår, hvorfor den 60-årige amerikaner har fået en afvisning fra Udlændingestyrelsen.

TV 2 Lorry har med samtykke fra Mary Stewart Burgher fået en kommentar fra Udlændingestyrelsen, som oplyser, at de har fulgt de gældende regler på området, og at den samlede vurdering ikke faldt ud til Mary Stewart Burghers fordel.

- Generelt kan vi oplyse, at opholdstilladelser til udenlandske diplomater og personer, der arbejder for internationale organisationer i Danmark i henhold til særlige aftaler, gives af Udenrigsministeriet. Der er tale om opholdstilladelser, der gives på særlige vilkår og med henblik på midlertidigt ophold.

- Tilladelsen er begrænset til den periode, hvor man arbejder i Danmark for en sådan international organisation. Ønsker man at forblive i Danmark efter ophør af tilladelsen givet af Udenrigsministeriet, skal der i givet fald gives opholdstilladelse efter de almindelige bestemmelser i udlændingeloven.

- Det har vi ikke fundet grundlag for i den konkrete sag. Vi har lagt vægt på karakteren og baggrunden for hendes tidligere ophold i Danmark, at hun ikke kan have haft en berettiget forventning om varigt ophold i Danmark og hendes tilknytning her til landet. Forhold af privatøkonomisk karakter indgår ikke i vurderingen af, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse efter ganske særlig grunde, skriver Lone Zeuner, kontorchef i Udlændingestyrelsen, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Et af de helt store spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv i Mary-sagen, er, hvorfor man efter 32 år i landet, ikke vurderes at have nok tilknytning til Danmark.

Det ønsker man hos Udlændingestyrelsen ikke at redegøre for på nuværende tidspunkt, da sagen nu skal for Udlændingenævnet, der skal tage stilling til om Mary må blive i Danmark eller ej.

Bliver udfaldet negativt for den amerikanske kvinde, har hendes advokat allerede sagt, at de tager sagen videre til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Mary Stewart Burgher har været i Danmark siden 1985, hvor hun ad flere omgange har været udstationeret af den internationale organisation WHO.