Træerne længe leve: Historisk træpolitik indført i København

Politikerne i København har vedtaget en decideret træpoltik. Fremover skal træerne prioriteres, lyder det.

Københavns træer skal prioriteres - også selv om hovedstaden vokser, og der er pres på byarealet.

Det mener et enigt teknik- og miljøudvalg, der har vedtaget Københavns første egentlige træpolitik.

- Vi har skabt grøn historie i København. Vi har skabt et politisk værktøj til at sætte foden ned og bevare de store flotte gamle træer i byen og sikre, at der kommer flere træer. Det kunne man ikke rigtig før i tiden, så det er nye grønne tider, siger Tommy Petersen, der formand for De Radikale i Københavns Borgerrepræsentation.  

Træpolitikken indeholder fem overordnede principper:

1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares. 
2. Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares. 
3. Der skal plantes flere træer i København. 
4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København. 
5. Der skal sikres et varieret artsvalg.

Den nye træpolitik skal gøre København grønnere og sikre, at det bliver sværere at fælde gamle træer til fordel for nye byggerier. 

Københavns træer har længe været nedprioriteret, lyder det fra Tommy Petersen. 

- Vi er blevet 100.000 nye borgere i København over de sidste 20 år, så vi har haft rigtig meget brug for at bygge og udvide, og der har mange træer altså måtte lade livet. Nu er der nye politiske vinde, og der er sket en holdningsændring til træernes vigtighed i byen, siger Tommy Petersen om den nye træpolitik. 

Du kan læse mere om den historiske træpolitik her