Sjælden fugl er på visit i København - fanger fisk i byens søer

Verdens største terne kan i disse måneder ses den østlige del af Danmark. Går man en tur i København, har man mulighed for at spotte den flere steder.

For det utrænede øje kan det lige en adræt måge.

Men det er faktisk en ganske sjælden fugl, sågar verdens største af sin slags. Og den gør i disse uger holdt i områder omkring Hovedstaden.

Rovternen, som den hedder, er lige nu en sjælden indvandrer i området. Fra sin overvintring syd for Sahara gør nogle rovternen nu ophold i Østdanmark på sin vej mod ynglesteder længere nordpå, mens andre rovterne vælger at slå sig ned på Saltholm for at yngle.

- Det er i virkeligheden en ret fantastisk historise, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornotologisk Forening.

- Den blev erklæret uddød i Danmark for mange, mange år siden. Men nu for omkring 10 år siden valgte den at genindvandre til Saltholm, siger Knud Flensted, der oplyser at fuglen er forholdsvis sjælden i Nordeuropa med en samlet bestand på omkring 1000.

Omkring 15 til 20 par menes at yngle på Saltholm, oplyser biologen.

På denne årstid trækker rovterner gennem Danmark på deres vej fra ynglesteder i Den Botniske Bugt ved Finland, Sverige og Estland til vinterkvartererne i Afrika.

Rovternens raftige, røde næb gør den i stand til at spise fisk på helt op til 25-30 centimeters længde.
Rovternens raftige, røde næb gør den i stand til at spise fisk på helt op til 25-30 centimeters længde.
Foto: Uffe Rasmussen/DOF

Selvom de rovterne, der yngler i Danmark, gør det på Saltholmen, kan man alligevel få dem at se adskillige kilometer derfra og sågar inde i byerne.

Rovternen

- Går man en tur langs Utterslev Mose, Gentofte Sø eller Bagsværd Sø, så er der mulighed for at få dem at se. Det kan godt lide at flyve ind over landet og fange ferskvandsfisk, siger Knud Flensted.

- Men særlig ude på Vestamager er mulighederne gode, siger han.

Her vil man kunne opleve rovternens formidable egenskaber som rovdyr, når den dykker efter fisk enten i søer eller på det åbne hav. Det hænder også, at en sulten rovterne snupper en frø eller firben.

- Man kan kende den på at den er meget stor, næsten så stor som en sølvmåge. Og så kan man kende den på dens meget store røde næb og sorte vingespidser, siger Knud Flensted.

Ganske få rovterner vælger dog at slå sig ned for sæsonen i Danmark. Langt størstedelen af bestanden flyver længere nordpå for at yngle i Den Botniske Bugt, inden de på ny trækker tilbage til Centralafrika.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening ynglede rovternen i 2008 på Saltholm som det første sted i Danmark i mere end 60 år. Arten var ellers betragtet som uddød i midten af 1900-tallet. 

Rovternen er stadig en sjælden fugl i Danmark, men ses mere og mere, især i det østlige Danmark. 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Myg

Det vrimler med dette insekt lige nu - derfor sværmer de om mennesker

gadehaver frederiksberg

Nu kan indbyggere på Frederiksberg få tildelt en have af kommunen

Får skambidt Avedøresletten

playFlere får og lam skambidt - skovfoged er ikke i tvivl om, at løse hunde har gjort det

kano i roskilde fjord

playNationalpark gentager succes: Nu kan du igen låne kanoer til sejltur på fjorden

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere