Sådan bliver du påvirket af vejarbejdet på Amagerbrogade

Arbejdet med at renovere Amagerbrogade forventes at vare cirka et år og vil medføre en del gener for naboerne

01:48

Efter planen skal forskønnelsen af den trafikerede Amagerbrogade være færdig til november næste år.

1 af 2

Renoveringen af Amagerbrogade medfører omlægninger i trafikken, midlertidige gangbroer og vareleveringer andre steder end hidtil. Anlægsarbejdet forventes at vare frem til november 2018.

Renoveringen af Amagerbrogade fra på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Englandsvej/Øresundsvej er inddelt i fire etaper. Der skal arbejdes på en etape ad gangen i 3-5 måneder.

På den måde bliver hele gaden ikke belastet i hele perioden, men bliver delt op i kortere stræk.

(Artiklen fortsætter under billedet).

 

Den daglige arbejdstid er fortrinsvis på hverdage fra 7.00 til 19.00.

Hvis der skal arbejdes i weekenden, bliver det mellem klokken 8.00 og 17.00.

Der er som udgangspunkt ikke planlagt natarbejde.

Faktaboks: Sådan bliver du påvirket af anlægsarbejdet

Som bilist: Trafikken på Amagerbrogade er ensrettet i retning mod Christianshavn i anlægsperioden på de strækninger, hvor der arbejdes. Strækningen mellem Amager Boulevard og Holmbladsgade udgør dog en undtagelse. Her opretholdes den dobbeltrettede biltrafik i hele anlægsfasen.

Som buspassager: Ensretningen medfører, at busruterne 5c og 350s bliver omlagt i halvdelen af anlægsperioden. Omlægningen betyder, at busserne i retning mod Kastrup ledes uden om arbejdsområdet via Holmbladsgade, Ålandsgade, Frankrigshusene, Moselgade og Øresundsvej.

Som cyklist og fodgænger: Da arbejdet omfatter ændringer til både fortov, cykelsti og kørebane, betyder afspærringen af arbejdsområdet, at cyklister og fodgængere henvises til en midlertidig sti på kørebanen.
Der etableres ”gangbroer” mellem den midlertidige sti og opgangsdørene, så det altid er muligt at komme til og fra sit hjem.

Som vareleverandør: For at sikre, at de mange lokale butikker fortsat kan betjenes, etableres der læssezoner til vareleverancer først på sidegaderne.

Særlige situationer: Har man som beboer eller butiksejer specielle og uopsættelige behov, mens arbejdet står på, fx en flytning, kan man tage kontakt til kommunen, som vil hjælpe med at finde en løsning.

Kilde: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik