Natklub afviste gæster fordi de var mænd

Københavnsk natklub skal betale godtgørelse til fire mænd. De blev afvist af dørmændene, som kun ville lukke kvinder ind.

En københavnsk nattklub skal betale en samlet godtgørelse på 10.000 kroner, fordi den afviste fire mænd ved døren.

Afvisningen skete en lørdag nat i april sidste år og blev filmet på en af de fire mænds mobiltelefoner.

Dørmændene afviste mændene med den begrundelse, at der allerede var alt for mange mænde inden for.

- Vores chef har sagt, at vi ikke skal lukke flere drenge ind. Vi vil have flere piger, løs begrundelsen.

Men den går ikke, har Ligebehandlingsnævnet afgjort. En afvisning med den begrundelse er kønsdiskrimination.

Natklubben skal derfor betale betale hver af de fire mænd en godtgørelse på 2500 kroner.

Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.  

Dermed tilsidesatte Ligebehandlingsnævnet natklubbens egen forklaring om, at  de unge mænd ikke blev afvist på grund af deres køn, men derimod på grund af deres ubehagelige adfærd.

Ligehandlingsnævnet mener, at "klageren har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hans køn var årsag til, at han blev nægtet adgang til natklubben", som det hedder i afgørelsen.