Grønt lys til ny moske i København

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Københavns Kommune har godkendt lokalplanen for en ny moske på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter

I dag har Islamisk Trossamfund en moske i en tidligere erhvervsbygning på hjørnet af Dortheavej og Tomsgårdsvej. Islamisk Trossamfundet har ansøgt om at få lov til at opføre en ny moske og et kulturcenter, som er tegnet af Henning Larsens Architects på samme sted, og det kræver en ændring af lokalplanen.

- Københavns Kommune har forud for godkendelsen af lokalplanen gennemført en høring. Der er indkommet 125 høringssvar, hvoraf 111 gør indsigelser mod opførelsen af moskeen, fordi det er en religiøs bygning. Men de indsigelser er ikke relevante, da en lokalplan ikke må forskelsbehandle religioner.

- Indsigelser som alene handler om religion, er ikke noget vi behandler i teknik- og Miljø Udvalget. Vi diskuterer arkitektur, byplan, trafik og lignende - og ud fra de overvejelser har vi ikke haft nogen problemer med at sige ja til projektet”, siger Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell til TV2 Lorry.

Det var et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der godkendte den nye lokalplan. Sagen går nu videre til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.