Ændringer i hjemfaldspligt kan ikke lovligt rulles tilbage

En advokatundersøgelse konkluderer, at det ikke er lovligt at lave om på de ændringer i hjemfaldspligten, som har sat borgere i en stor økonomisk klemme.

Foto: Sofie Mathiassen / Scanpix

Flere københavnske boligejere er kommet i klemme, efter Borgerrepræsentationen i København har foretaget markante ændringer i den såkaldte hjemfaldspligt for at kunne hente et større provenu til kommunen.

Hjemfaldspligten giver kommunen ret til at tilbagekøbe cirka 1.200 ejendomme, medmindre ejerne vælger at benytte frikøbsordningen. 

Læs også Kommune sætter boligejere i klemme: "Vores drøm er knust"

Ændret uden forudgående varsel

​På et møde i Borger­repræsentationen om aftenen 30. marts 2017 blev det - uden forudgående varsel - besluttet at vedtage store ændringer i frikøbsordningen med virkning allerede fra 1. april 2017.

Kort fortalt blev et frikøb før baseret på den offentlige ejendomsvurdering, og efter ændringerne bliver frikøb nu baseret på en ny vurdering fra en ejendomsmægler.

Da den seneste offentlige ejendomsvurdering er fra 2012, er der tale om en stor stigning i frikøbsbeløbet. For nogle er det blevet op til tre gange så dyrt at købe deres ejendom fri. Det drejer sig i flere tilfælde om over en million kroner. 

Læs også Solgte boliger til spotpris - og hævede prisen for alle andre

Offentlig vurdering ikke fulgt med udvikling

Beslutningen i Borgerrepræsentation blev begrundet med, at ejendomspriserne i Københavns Kommune er steget markant de seneste år.

Det ville under normale omstændigheder have ført til ændringer i den offentlige ejendomsvurdering, men den har været fastfrosset siden 2013 og er altså ikke fulgt med udviklingen.

Derfor valgte man, at en ejendomsmægler nu skulle fastsætte frikøbsbeløbet. 

Formålet med at holde ændringen hemmelig var at undgå, at folk ­købte sig fri, inden det blev offentliggjort.

Læs også Hjemfaldspligt-ramte boligejere holder vejret: Tirsdag får de svar

Utilfredse borgere

Mange af ejerne af de 1.200 københavnske boliger med hjemfaldspligt er vrede over ændringerne og har stiftet Foreningen Hjemfaldspligt.

Specielt problematisk er det for dem, der før ændringerne har underskrevet en købsaftale.

Her aftales det ofte, at sælgeren skal frikøbe boligen.

På grund af ændringerne får sælgeren nu en kæmpe ekstraregning, for købsaftalen forpligter, selvom den økonomiske præmis har ændret sig.

Læs også Hjemfaldspligt-ramte boligejere holder vejret: Tirsdag får de svar

Juridsk afklaring

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har udvist sympati for den økonomiske klemme, som borgerne er havnet i på grund af ændringerne. 

På et møde i Borgerrepræsentationen den 27. april 2017 blev det besluttet at undersøge juridisk, om det er lovligt at sælge til den gamle pris for dem, Københavns Kommune har givet tilbud om frikøb inden for det sidste år.

Den eksterne advokatundersøgelse er nu kommet, og den konkluderer, at det ikke er muligt.

I vurderingen står der blandt andet:

- Det er vores vurdering, at overgangsordningen vil indebære en betydelig risiko for tilsidesættelse af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og udgøre ulovlig begunstigelse af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i strid med kommunalfuldmagten. Vi vurderer herunder ikke, at de borgere, der vil nyde godt af den foreslåede overgangsordning, vil være afgrænset ud fra saglige kriterier, navnlig i forhold til kommunens øvrige borgere, der ejer ejendomme med tilsvarende tilbagekøbsklausuler.

Omkring 80 procent af de i alt 1.200 ejendomme, som Københavns Kommune anslår at have tilbagekøbsrettigheder til, er privatboliger. Resten er erhvervsejendomme og andre ejendomme.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik