NærHeden skal have et borgerpanel

Den helt nye bydel "NærHeden" udenfor Hedehusene søger borgere, der vil være med til at udvikle området.

NærHedens nye borgerpanel skal bestå af en gruppe af borgere, der interesserer sig for udviklingen af bydelen. Medlemmer af Borgerpanelet inviteres til særlige møder, hvor de løbende får information om projektet samt mulighed for at drøfte forskellige temaer i relation til projektet.

Se info om mødet om borgerpanel, her.

Mødet bliver afholdt d. 23. september og direktør Ole Møller, NærHeden, vil fortælle om udviklingsplanen og den videre proces.

Der skal bygges op mod 3.000 boliger over de næste 20 år.

Lige nu er arkæologer i gang med at undersøge området, hvor bydelen skal bygges, for fortidsminder. Og der er allerede fundet pilespidser og smykker.

NærHeden får skole, institutioner, idrætsfaciliteter og butikker.