Liseleje Havn skaber stor politisk uenighed

Til en valgdebat om natur, klima og miljø i Halsnæs dominerede diskussionen om, hvorvidt strandbeskyttelseslinjen skal ophæves eller ej.

En del af lokalmiljøet i Liseleje har i mange år arbejdet for etableringen af et havneanlæg, men der er fra politisk side stor uenighed om, hvorvidt strandbeskyttelseslinjen skal ophæves eller ej. 

quote Enhedslisten er mod enhver form for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Lisbet Møller, Enhedslisten

I tirsdags afholdte Danmarks Naturfredningsforening en valgdebat, hvor emnerne natur, miljø og klima skulle diskuteres af kandidater fra 10 ud af de 12 opstillede lister i Halsnæs Kommune. 

Selvom dagsordenen lagde op til en bred debat, var det diskussionen om Liseleje Havn, der tog det totale fokus, skriver Lokalavisen.dk. 

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er kystområderne i Danmark beskyttet med det formål at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.

Det vil sige, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet.

Uenighed om udvikling eller bevarelse

Panelet var i tirsdags enige om, at naturen i Halsnæs er vigtig og bevarelsesværdig, men da debatten førte til, hvordan der bedst passes på naturen, og hvilken rolle den skal spille i forhold til Halsnæs' økonomi og udvikling, var der pludselig delte meninger. 

Benny Nielsen, Altinget, meldte klart ud, at han ikke mener, at strandbeskyttelseslinjen skal lægges ud til de lokale politikere. 

 Lisbet Møller, Enhedslisten, er heller ikke vild med idéen om havnebyggeriet. 

- Enhedslisten er mod enhver form for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sagde hun under debatten, skriver Lokalavisen.dk. 

Derimod pointerede Søren Rømer, Liberal Alliance, at mange af strandene næsten ikke bliver brugt og argumenterede kraftigt for en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. 

Kim Jensen, Kons., gav også udtryk for, at Liseleje Havn kan blive en realitet. 

- Jeg kan ikke se problemet i at inddrage 100 meter af en mange kilometer lang afstand, hvis vi har et godt projekt, udtalte han. 

På trods af en lang diskussion kom politikerne aldrig til enighed. 

TV 2 Lorry inviterer til live valgdebat kl. 15 i dag i Gjethuset i Frederiksværk, hvor debatten om Liseleje Havn også kan blive aktuel. 

Følg med live på Lorry+ eller på tv2lorry.dk, hvis du ikke har mulighed for at deltage.