Naboer protesterer mod gigantisk solcellepark: "Det er helt ude af proportioner"

Naboer til en kommende solcellepark ved Jægerspris frygter store gener. TV 2 Lorry var med, da en projektleder for parken besøgte naboerne.

Der er penge i grøn omstilling. Derfor raser noget, der minder om solcellefeber. På landsplan har virksomheder netop nu mere end 100 solcelleprojekter i støbeskeen - også i hovedstadsområdet er driftige entreprenører i gang. 

Men i Dalby Huse ved Jægerspris oplever naboerne til sådan et solcelleprojekt, at virksomheden bag - Greengo - er lige lovlig ivrig for at komme i gang. De frygter, at det gigantiske projekt vil give voldsomme gener for dem.

- Vi snakker om en solcellepark, der svarer til 340 fodboldbaner. Det er helt ude af proportioner, siger Kenneth Larsen som ejer et af sommerhusene i området., der ligger klos op af det område, hvor Greengo vil bygge solceller. 

Kenneth Larsen har brugt alle sine sparepenge på sit elskede hus. Han købte det især på grund af udsigten.
Kenneth Larsen har brugt alle sine sparepenge på sit elskede hus. Han købte det især på grund af udsigten.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

quote Det var virkelig en god historie, du kom med der! Den køber jeg sgu ikke! Du har virkelig lært din salgstale, det kan jeg høre. Men den bider vi sgu ikke på!

Svend Jønsson

Frygter udsigten ryger

Kenneth Larsen har brugt alle sine sparepenge på at gøre sommerhuset så rart som muligt. En stor del af herlighedsværdien er den fine åbne udsigt over nabobondens økologiske marker. Den udsigt frygter Kenneth Larsen bliver ødelagt, hvis der bliver opstillet cirka tre meter høje solceller på markerne. 

- Det er selvfølgelig en meget væsentlig del af det, der gør det skønt at være her, at man kan sidde og se ud over markerne. Det er derfor, jeg har købt huset,  siger Kenneth Larsen.

Henrik Mentz fra firmaet Greengo besøgte Dalby Huse for at høre om naboernes forbehold overfor solcelleparken.
Henrik Mentz fra firmaet Greengo besøgte Dalby Huse for at høre om naboernes forbehold overfor solcelleparken.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Randbeplantning

TV 2 Lorry var med, da Henrik Mentz fra Greengo besøgte Kenneth Larsen, for at fortælle ham og en gruppe aktive naboer om projektet. Naboerne fortæller hurtigt om de problemer, de ser i projektet. 

- Nu har jeg sådan en dejlig mark derude. Hvor jeg nyder udsigten, dyrene og bonden, der dyrker sin jord. Skal vi sidde og kigge på sådan noget? siger Svend Jønsson, som også har et sommerhus i Dalby Huse.

Svend Jønsson spørger Henrik Mentz hvordan Greengo vil undgå, at sommerhusene får ødelagt deres udsyn til naturen.
Svend Jønsson spørger Henrik Mentz hvordan Greengo vil undgå, at sommerhusene får ødelagt deres udsyn til naturen.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry


Nabo: Det tager 20 år

Kommunen har i august givet grønt lys til videreudviklingen af en solcellepark på 177 hektar svarende til over 340 fodboldbaner. Projektleder Henrik Mentz forsikrer naboerne om, at solcelle parken vil blive godt gemt bag høje træer.

- Vi sætter randbeplantning rundt om solcelleparken. Vi kan jo godt diskutere, om vi kan lave randbeplantningen højere end de tre-fire meter, man normalt gør, siger Henrik Mentz.

Kenneth Larsen er anlægsgartner. Han køber ikke uden videre Henriks Mentz forklaring,

- Jeg vil gerne gå dig lidt på klingen på den pæne måde: Jeg synes, det du siger, er noget sludder og vrøvl. Ifølge min udregning vil det tage omkring 20 år, før træerne har nået en højde, hvor de kan dække for parken, siger Kenneth Larsen.

Henrik Mentz responderer:

- Vi har også andre steder, hvor man har ønsket hurtig og højere afskærmning. Der har man kunnet lave en kunstig afskærmning, indtil træerne vokser op. Det er også en mulighed.

Kenneth Larsen undrende ud:

- En kunstig afskærmning? siger han i et lettere skeptisk toneleje.

- Ja altså et hegn eller noget andet, siger Henrik Mentz.

- Det synes jeg da, kommunen skal oplyses om. At I tænker på at bygge et hegn, siger Kenneth Larsen

- Det siger jeg ikke, vi tænker på. Jeg siger, at det er en mulighed, siger Henrik Mentz.

Kenneth Larsen er anlægsgartner. Ifølge hans beregninger vil det tage 20 år, før træerne dækker solcelleparken.
Kenneth Larsen er anlægsgartner. Ifølge hans beregninger vil det tage 20 år, før træerne dækker solcelleparken.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Forvaltningen afviste projektet

I første omgang anbefalede forvaltningen i Frederikssund kommune, at byrådet skulle afvise projektet. Blandt andet fordi markerne er et bevaringsværdigt kulturmiljø med flere gravhøje. Det ligger også så tæt på kysten, at det kommer i konflikt med planloven. Enhedslisten var det eneste parti, der var enig med forvaltningen i, at projektet skulle droppes fra start. Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten forklarer hvorfor:  

- Forvaltningens indstilling var ganske fornuftig. Solcelleparken var indlagt indenfor kystzonen, og der var en del kulturhistoriske forhold, der skal passes på. Derfor synes jeg, at jeg måtte stemme imod, siger han til TV 2 Lorry.  

Enhedslisten i Frederikssund stemte som det eneste parti imod projektet i august.
Enhedslisten i Frederikssund stemte som det eneste parti imod projektet i august.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Greengo: I får bedre natur!

Naboerne mener også, der er meget at beskytte.

 - Der er mange ting at tage hensyn til. Vi har mange små insekter og så videre, siger Svend Jønsson.

Henrik Mentz, Greengo, svarer:

- Ved at tage jord ud af landbrugsdrift - og gøre det til naturområder - der øger du jo naturværdien, fortæller han. 

Svend Jønsson udbryder overrasket:

- Hvad er det for naturområder?

- Det er alt det grønne, der kommer til at være, siger Henrik Mentz, indtil han bliver afbrudt af Svend Jønnson:

- Nå, græsset imellem solcellerne? siger han.

- Ja, hvor det bliver muligt at lave nogle projekter med blomster og bier og så videre. Det har vi også har vist i vores materiale, siger Henrik Mentz.

Svend Jønsson godtager ikke uden videre ideen om, at solcelleparken vil højne naturværdien:

- Det var virkelig en god historie, du kom med der! Den køber jeg sgu ikke! Du har virkelig lært din salgstale, det kan jeg høre. Men den bider vi sgu ikke på, siger han med et glimt i øjet, imens alle de sammenstimlede naboer griner.

 - Men man stopper trods alt med at gøde og sprøjte på arealet, prøver Henrik Metz som svar.

- Der bliver ikke sprøjtet, det er et økologisk landbrug, siger flere af naboerne i munden på hinanden.

- Nå ok, siger Henrik Mentz med et lettere opgivende udtryk.

Af Greengos projektmateriale fremgår det, at der kan plantes blomster og andre planter imellem solcellerne.
Af Greengos projektmateriale fremgår det, at der kan plantes blomster og andre planter imellem solcellerne.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Politikerne stemte ja

Stik imod forvaltningens indstilling valgte fire ud af de fem politikerne i Plan - og Miljøudvalget i august alligevel at give grønt lys til at gå videre med projektet, samtidig med at de også bad om en undersøgelse, der kunne udpege mulige alternative steder til solcelleparker i kommunen.

- Greengo har spurgt, om de kan lægge et anlæg her. Fordi vi har brug for CO2 fri el, så tager vi ansøgningen alvorligt og undersøger: Kan det lade sig gøre? Hvis det ikke kan lade sig gøre, hvor kunne det så ellers lade sig gøre? siger formanden for Frederikssund Plan-og Miljøudvalg, Jørgen Bech fra Venstre. 

Sommerhusejer Uffe Stæhr deltager også i mødet med Greengo's repræsentant. Han flyttede ind på en gård nogle hundrede meter fra sommerhusområdet for to år siden, fordi han gerne ville bo fredsommeligt på landet. 

- I mine øjne er det et Morten Korch område. Det er ikke for ingenting, at Morten Korch boede her i nærheden på Venslev Kro, da han skrev sine bøger, siger Uffe Stæhr.

Uffe Stæhr har en gård i nærheden og deltog også i mødet.
Uffe Stæhr har en gård i nærheden og deltog også i mødet.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Hvis solcelleprojektet bliver realiseret, vil Uffe Stæhrs gård komme til at ligge som en ø midt inde i mellem solcellepanelerne.

- Vi kunne ligeså godt være flyttet ind på Avedøre Holme og bo midt imellem alle fabrikkerne derinde, siger Uffe Stæhr til TV 2 Lorry.

Hvis projektet bliver realiseret bliver Uffe Stæhrs gård en ø midt i inde i solcelleparken.
Hvis projektet bliver realiseret bliver Uffe Stæhrs gård en ø midt i inde i solcelleparken.
Foto: privat billede

Sommerhusejerne undrer sig over flere ting i Greengos projektmateriale til kommunen. Greengo skriver for eksempel, at området er fladt. Ved mødet imellem projektleder Henrik Mentz og naboerne læser sommerhusejer Kenneth Larsen afsnittet  op fra projektmaterialet:

- Landskaberne omkring området er generelt åbne og flade, læser han.

Greengos repræsentant Henrik Mentz erkender, at afsnittet ikke er helt præcist formuleret.

-  Jeg vil godt medgive, at området ikke er fladt som en pandekage, siger han.

Naboerne oplyser, at der er 12 meter imellem højeste og laveste punkt i markernes kuprede terræn. Jo fladere det er, jo lettere et det at afskærme solcellerne fra omgivelserne. Sommerhusene ligger lavt i terrænet. Det betyder, at træerne skal vokse mere op for at skærme for de højereliggende solceller. Kenneth Larsen går i rette med Greengos projektleder:

-  Nu kommer du ud og kigger, og så kan du godt se, at området ikke er fladt. Så er det da fremstillet forkert i materialet til kommunen. Du kan da ikke sige til kommunen, at det er fladt, og så når du kommer ud og kigger, så er det pludselig ikke fladt, siger Kenneth Larsen.

Henrik Mentz bider ikke på Kenneth Larsens udlægning:  

- Nej, det jeg har sagt, er, at det kan hegnes væk, siger han.

Naboerne har målt at der er en højdeforskel på 12 meter på i det kuperede terræn.
Naboerne har målt at der er en højdeforskel på 12 meter på i det kuperede terræn.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

De to parter bliver ikke enige. Men de bliver enige om, at de er uenige, og mødet slutter med et fællesgrin og en coronaalbue. 

Formanden for Plan-og miljøudvalget i Frederikssund understreger, at kommunen ikke har givet en endelig tilladelse. De har bare givet grønt lys til de indledende undersøgelser.

- Vi er i gang med en undersøgelse af, om solcelleparker kan lade sig gøre generelt. I den anledning kommer der også en nærmere undersøgelse, at det konkrete projekt. Det kan jo sagtens ende med, at man siger: Vi vil gerne have solcelleparker, det skal bare ikke ligge der. Men jeg tror uanset, hvor man lægger en solcellepark i Frederikssund kommune, så vil det få indflydelse på nogen, siger Jørgen Bech, fra Venstre som er formand for Plan-og Miljøudvalget i Frederikssund kommune. 

Formanden for Frederikssund Kommunes Plan-og Miljøudvalg, Jørgen Bech (V) understreger at solcelleparken ikke har fået en endelig godkendelse.
Formanden for Frederikssund Kommunes Plan-og Miljøudvalg, Jørgen Bech (V) understreger at solcelleparken ikke har fået en endelig godkendelse.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry