Efter skandale: Øget fokus på grundvandet i Fredensborg

Efter afsløringer om dumping af tønder med kemisk indhold er både Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden opmærksomme på at sikre rent drikkevand.

Hundredevis af tønder fra den tidligere fabrik Lars Voss Kemi i Frederikssund er angiveligt blevet gravet ned i Nordsjælland så tæt på grundvandet, at det kan risikere at være sundhedsskadeligt.

Region Hovedstaden er anvsarlig for sager om forurening og formoder, at indholdet i tønderne er det klorerede opløsningsmiddel TCA. Det er farligt at indtage for både dyr og mennesker, og er tidligere blevet fundet i målinger omkring den gamle fabrik.

quote - Vi er tilfredse med, at regionen er indstillet på at tale med øjenvidner i sagen og på baggrund af eventuelle nye oplysninger, vurdere, om der er behov for at udføre nye undersøgelser på de fire tidligere lossepladser, siger 

Lars Simonsen, Formand for Plan- Miljø- & Klimaudvalget, Fredensborg, Rad. V.

Nu vil regionen så revurdere behovet for yderligere undersøgelser på fire tidligere lossepladser, hvor man frygter, at tøndernes indhold kan have forurenet. Samtidig med det gennemfører Fredensborg Kommune ekstra undersøgelser, der skal sikre, at grundvandet, som indvindes til drikkevandsforsyning, er rent.

Tønderne formodes at være dumpet ved ved  de fire tidligere lossepladser Kastanievej 40-42, Højsager, Kejserdal Knurrenborg Vang, og kommunen har nu bedt hovedstaden redegøre for sine tiltag til at sikre grundvandet. 

- Vi er tilfredse med, at regionen er indstillet på at tale med øjenvidner i sagen og på baggrund af eventuelle nye oplysninger, vurdere, om der er behov for at udføre nye undersøgelser på de fire tidligere lossepladser, siger Lars Simonsen, Formand for Plan- Miljø- & Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.

Efter aftale med Fredensborg Forsyning, vil der i løbet af marts måned blive udført en udvidet undersøgelse af vandkvaliteten. Det vil ske ved indvindingsboringerne i indvindingsoplandet til Humlebæk Vandværk, hvor der bl.a. analyseres for indhold af organiske opløsningsmidler, herunder chlorerede opløsningsmidler - stoffer, som kan stamme fra dumping af tønder fra Lars Foss Kemi.

quote Vi fik i 2012 overrakt prisen for landets reneste drikkevand - og det skal det fortsætte med at være, så borgerne kan være trygge. 

Thomas Lykke Pedersen, Borgmester, Fredensborg, Soc.dem. 

- Vi fik i 2012 overrakt prisen for landets reneste drikkevand - og det skal det fortsætte med at være, så borgerne kan være trygge. Jeg er derfor tilfreds med de initiativer, som er igangsat og jeg forventer, at de vil være tilstrækkelige, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, Soc.dem.

Kommunen vil med interesse følge regionens videre arbejde og vil aktivt medvirke til at sikre, at evt. nødvendige supplerende undersøgelser, overvågninger eller andre tiltag iværksættes. 

- Vi har selv besluttet at gennemføre en udvidet kontrol af vandkvaliteten i indvindingsboringer, som ligger nedstrøms for lossepladserne, for at sikre, at drikkevand, som leveres til borgerne, er rent. Nordvand, der indvinder drikkevand fra 7 indvindingsboringer i Langstrup kildeplads, har siden 2002 fået analyseret vandet, og kan bekræfte at vandet herfra er rent, siger Lars Simonsen.

Derudiver vil kommune undersøge, om der kan være en sundhedsmæssig risiko ved de nuværende anvendelser af arealerne.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Miljø

lea wermelin

playMinister går ind i sag om affalds-koks i kommuner: - Kan gå ud over borgerne

60_percent

playNy affaldssortering forsinket i næsten alle Lorry-kommuner

Lynetteholm

playSkåne med hård kritik af Lynetteholm: Frygter store naturødelæggelser

Britta

galleryKvinde fra Gentofte i front for global dyre-velfærdsorganisation

Fredensborg

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere