Med ryggen mod muren: Dragør søger ekstra tilskud fra staten

Dragør slås med store ekstra udgifter på grund af høj corona-ledighed, og samtidig giver et stigende antal ældre særlige udfordringer. Nu beder kommunen om hjælp.

En enig kommunalbestyrelse i Dragør besluttede torsdag aften at række hånden ud og bede om hjælp hos staten. Kommunens likviditet er lige nu i orden - men pilen peger mod store økonomiske udfordringer, som kan blive svære at overkomme. Dels er Dragør Kommune ramt af høj corona-ledighed, fordi rigtig mange af kommunens borgere har været ansat i lufthavnen, der stadig er hårdt ramt af krisen - og dels stiger antallet af ældre borgere så meget, at det giver økonomiske problemer.

- Vi skal betale ledighedsydelser til et stort antal mennesker, og vi får færre penge ind i skat. Samtidig giver det stigende antal ældre os en række økonomiske udfordringer, forklarer borgmester Helle Barth (V) til TV 2 Lorry.

Politikerne har derfor besluttet, at de søger hjælp i den statslige pulje, der er afsat til at hjælpe vanskeligt stillede kommuner. Puljen giver i år millioner kroner til i alt 18 kommuner, der havde søgt ekstra hjælp, og det er altså i det selskab, Dragør nu håber at blive optaget i med virkning fra 2022.

Optog lån på 25 mio.

Helle Barth oplyser, at Dragørpolitikerne ikke har sat beløb på, hvor meget de ønsker, og hun kan heller ikke komme med et tal på det præcise behov.

- Men sidste år optog vi et lån på 15 millioner kroner. Og selv om der nu er begyndt at ske noget positivt i lufthavnen, så har dens situation stadig store økonomiske konsekvenser hos os, forklarer hun.

Fristen for at søge støtte i den såkaldte paragraf 16-pulje udløber i dag. Puljen blev forhøjet, da reformen om kommunal udligning blev vedtaget, og i den forbindelse lød det fra Social- og Indenrigsminister Astrid Krag.

- Danmark er for lille til store forskelle. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i hele landet. Derfor har vi indgået en bred politisk aftale om en mere retfærdig udligning. Vi har også åbent sagt, at vi aldrig kan få et system, der tager højde for alle særlige forhold i de enkelte kommuner. Derfor er puljen med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet som følge af reformen, så vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært.

Og tanken med puljen er, at særtilskuddene går til kommuner, som i kortere eller længere tid har så store udfordringer, at de har behov for en ekstra håndsrækning.

Da Dragørpolitikerne torsdag aften holdt deres ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde online, besluttede de samtidig, at de ikke vil søge lån for 2022. I samme forbindelse satser de heller ikke på at kunne forhøje kommuneskatten. Håbet er, at de med et tilskud fra paragraf 16-puljen kan undgå sparerunder.