Tårnby-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Allan S. Andersen (S) er manden bag roret i Tårnby Kommune, og de næste år skal ifølge borgmesteren bruges på at fortsætte kommunens udvikling.

Artikelserie: Det lover din borgmester

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Jeg vil gerne love en videreudvikling af vores boliger og erhvervsudvikling, så vi kommer til at bygge flere andels- og ejerboliger.
  • Vi vil også have mere åbenhed, borgerinddragelse og sammenhængende sagsbehandling. Jeg har været ude og sige, at jeg gerne vil fremskyde borgmesterkontoret, så jeg får mødt borgerne.
  • En mere ambitiøs og bæredygtig klimakommune. Det betyder, at vi skal nedsætte CO2-udviklingen og skal være klimaneutrale.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er rekruttering og fastholdelse. Det er noget, som alle kommuner ser ind i. Vi kommer til at kæmpe om de samme inden for velfærdsområderne.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Jeg kommer til at lægge en strategi for fastholdelse og for rekruttering.

Jeg har sat et arbejde i gang i forvaltningerne, som vender tilbage med bud på, hvordan de kan rekruttere og fastholde.

Vi ser også på alternative personalegoder for fastholdelse og vil give mulighed for mere efteruddannelse. Og så skal vi tiltrække nye medarbejdere. Og det kommer strategien også til at omhandle. Det kunne være sådan noget som uddannelsessteder. Mange under uddannelse vil gerne have uddannelsesmiljøer.

Så fastholdelse, rekruttering, opkvalificering og tiltrækning.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Vi har fået lov af den siddende regering til at lave et helt nyt erhvervsområde i Tårnby Kommune.

Vi har længe gerne ville lave det her erhvervsområde, men det har været svært på grund af lufthavnen blandt andet.

Så den store drøm er, at vi kommer i gang.

Snart bliver planloven ændret, så vi får mulighed for at gøre det, og støjcirkulæret bliver også ændret. Der skal laves lokalplan for området, og vi vil gerne have tiltrække flere arbejdspladser.