Helsingør–borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Helsingør-borgmesteren Benedikte Kiær (K) drømmer om at tiltrække endnu en uddannelse til byens tidligere industrielle havneområde, mens skattelettelser står højt på ønskelisten.

Artikelserie: Det lover din borgmester

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Vi har åbnet det nye sundhedshus ved Prøvestenen efter at have inddraget borgerne og regionen om, hvordan det skal udvikles. Det bliver helt fantastisk, for det gavner det nære sundhedsvæsen og bliver vigtigt i forhold til at kunne rekruttere til velfærdsområdet.
  • Vi er i mål med indretningen af den nye skolestruktur, som bedre inddragelse af forældre, elever og medarbejdere og sikre større trivsel på skolerne. Der har også en klar forventning om, at det skaber grundlag for bedre faglighed. Vi kommer også til at have flere skoler, for vi klipper nogle af de store skoler op og gøre dem mindre og lokale. Heri ligger en erkendelse af, at har haltet på skoleområdet indtil nu, men det skal det her gerne gøre op med.
  • Vi har fået en ny erhvervsskole, som skal være opført i bymidten, og vi har fået flere andre uddannelser til byen. Jeg kunne især godt tænke mig flere erhvervsuddannelser inden for byggeri og inden for plasmaindustri.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er rekruttering. Både inden for kommunens drift i alt fra pædagoger til ældreområdet og skoleområdet, men også hos vores lokale virksomheder – ja faktisk inden for alle brancher.

Vi mangler medarbejdere. Vi har ledige stillinger over en bred kam. Kan vi ikke få de medarbejdere, er det ligegyldigt med løfter om bedre velfærd. Det er en strukturel udfordring, som kun står til at blive større og større, og corona har kun illustreret det tydeligere.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi skal fokusere på at gøre vores kommune til en god arbejdsplads med høj trivsel, og så skal vi sørge for, at alle borgere får gennemført en uddannelse, mens andre skal tilskyndes en efteruddannelse.

Nogle vil give bonus og højere løn til deres velfærdsmedarbejdere, men det er bare som at tisse i bukserne for at få varmen. Det får vi ikke flere medarbejdere af. Jeg under vores medarbejdere at få en god løn, men det nationalt og ikke som en lønspiral.

Er ikke bare sådan, arbejdsmarkedet fungerer?

Jo, men det skal ske fra nationalt hold, hvis lønnen skal blive bedre. Det er pest eller kolera – og det vil ramme borgerne i sidste ende. Udfordringerne vil stadig være her, selv hvis de ansatte får et lønhop.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Min store drøm er, at vi kommer i mål med at få omdannet vores gamle værftshaller ved havnen. Der er forskellige aktiviteter i hallerne i dag, men det trænger til en hånd. Vi er dialog med fonde om midler til modernisering. 

Jeg drømmer om at skabe uddannelser, oplevelser, styrke det maritime Danmark og fremme iværksætteri. Vi har en smuk kulturhavn, men vi mangler virkelig at få løftet værftshallerne. Det er en perle, vi har dernede. 

Det vil koste 400 millioner kroner at modernisere dem, vi har selv reserveret 100 millioner til det. De rummer et kæmpe uforløst potentiale, og det drømmer jeg om at kunne hjælpe med at indfri.