Dragør-borgmester: Her er mine løfter til vælgerne de kommende fire år

Kenneth Gøtterup (K) er ny mand i borgmestersædet i Dragør Kommune efter en valgkamp, hvor han varslede opgør med den tidligere linje. Men hvordan vil det komme til udtryk de kommende år?

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • For det første vil jeg gøre alt for, at der er styr på økonomien og sørge for, at de nye pejlemærker for den økonomiske politik bliver overholdt.
  • Så skal borgerne også opleve, at kommunen har ændret fokus til at have høj service hos borgerne. Heri ligger en erkendelse af, at det ikke har været sådan tidligere. Som kommune har vi glemt, hvem vi er til for. Vi har lukket os for meget om os selv og glemt, at borgerne står i centrum.
  • En samarbejdende bestyrelse, som går sammen om beslutninger og sikrer kontinuitet. 


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er beslutningen om kystsikringen af Dragør, og hvordan vi gør det bedst muligt. Det er den største og vigtigste beslutning, der vil blive truffet i Dragørs nyere tid. Vi skal kystsikre 13 kilometers kystlinje, hvor vi skal sikre os mod en 100 års-hændelse.

Det er en kæmpe beslutning, fordi for det første er en anlægsopgave med en meget, meget høj udgift, hvor regningen gives videre til borgerne. Derfor skal vi tænke os godt om. For det andet kommer det til at ændre vores kystlinje, som vi jo holder meget af i Dragør. For det tredje er det en stor og teknisk anlægsopgave for en lille kommune med 14.500 indbyggere, som vi skal være meget ydmyg omkring.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Der er fuldstændig enighed om, at vi skal kystsikre. Vi har alle sammen den samme kærlighed til Dragør – og vi ser alle de samme udfordringer. Vi skal være helt enige i Kommunalbestyrelsen, når vi træffer beslutningen. Og her har vi haft en meget høj borgerinddragelse, hvor vi lytter til borgernes input.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Der er som sådan ikke én ting, der fylder mere end en anden for mig. Men som borgmester er jeg optaget af to punkter lige nu, hvor jeg har en drøm.

Den ene er den føromtalte kystsikring. Det er så stort et projekt, og jeg drømmer om, at vi får en fantastisk løsning, der vil passe godt på Dragør de kommende mange, mange år.

I en helt anden drømmeverden, så drømmer jeg om at få ændret udligningsreformen, der rammer os som kommune så hårdt. Men her er jeg jo bare borgmester, og det bliver ikke mig, der på egen hånd kan få ændret den.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget