Albertslund-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Steen Christiansen (S) lover flere offentlige byggerier og kultur i denne valgperiode.

Artikelserie: Det lover din borgmesterHvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og kommunalbestyrelsen - har opnået om fire år?

  • Vi har bygget to nye klubber til kommunens unge. De skal være opført efter bæredygtige forskrifter.
  • Vi har bygget en ny institution med plads til 150 børn.
  • Og så har vi arbejdet videre med byens kulturprofil. Det betyder blandt andet, at vi er kommet videre med vores ønske om et teater i Albertslund.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Den største udfordring er rekruttering til de nære velfærdsområder, hvor vi skal fastholde et højt serviceniveau. Det gælder sosu-assistenter, lærere, pædagoger, sygeplejersker og så videre.

Det er nok en permanent udfordring, som kommer til at vare flere år frem i tiden, fordi der stadig kommer flere og flere ældre på landsplan.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

For det første skal vi sørge for at være en attraktiv arbejdsplads, der tilbyder gode forhold til vores ansatte. Det giver lidt sig selv.

For det andet kan vi som kommune gøre vores til at få trukket en velfærdsuddannelse hertil. Det kunne for eksempel være en sosu-uddannelse. Forhåbentlig kan det gøre det nemmere for os som kommune at tiltrække den faggruppe.

Det er en vision vi har, så derfor har vi lavet et fast udvalg, som arbejder med at skaffe den uddannelse. Min holdning er, at det er afgørende i rekrutteringen, at man har en lokalt forankret uddannelsesinstitution.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Omdannelsen af Hersted Industripark til en ny bydel med boliger og den største verdensmålsbydel i hovedstadsområdet. Det er et stort og vildt projekt, som jeg gerne vil være med til at realisere.

Vi taler jo om potentielt 24.000 nye borgere i den bydel, som vil være godt forbundet med letbanen. Og så vil det være et vildt interessant projekt med moderne byudvikling tænkt ind.

Det er fortsat på tegnebrættet. Men det kunne være så spændende at komme videre med.