Vejgave bliver dyr for grundejere

Roskilde Kommune vil i fremtiden gøre det til grundejernes ansvar at vedligeholde op til 156 kilometer veje, som i dag er kommunale. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Vejene, der typisk findes er mindre veje i boligområder, bliver privatiseret fra årsskiftet, bortset fra de veje, der er i værst stand. De bliver først overdraget, når de er blevet sat i stand. Derefter bliver det op til nystiftede vejlav at afholde udgifter til ny belægning, belysning, snerydning, opretning for fortove osv. På den måde kan kommunen spare syv millioner kroner - udgifter, som beboerne på de berørte veje må belave sig på at afholde, uanset om de vil eller ej.

- Den gave ønsker vi ikke. Det er højst beklageligt, for man stiller borgerne forskelligt, når nogle får en ekstraskat på den måde, siger Carsten Hogstad, som er formand for Svogerslevudvalget, der er en paraplyorganisation for bl.a. flere grundejerforeninger.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Torben Jørgensen (S), lægger ikke skjul på, at han gerne ville have undgået privatiseringen.