Sygeplejersker retur til sygehuse

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter strømmer nu i stort antal tilbage fra private vikar-bureauer til sikre jobs på de offentlige sygehuse. Dermed er de med til at imødegå den kraftige mangel på personale, som har været det altdominerende problem i sundhedsvæsenet i flere år.

Det viser opgørelser fra hospitaler i Region
Hovedstaden, som på få måneder har ansat og fået henvendelser
fra op imod 1.000 sygeplejersker og andet
sundhedspersonale.Succesen skyldes at der om en måned indføres
forbud mod brug af vikarer fra eksterne private bureauer, der
hidtil har rekrutteret sygeplejerskerne i stor stil. Hvert
enkelt sygehus har til gengæld oprettet stillinger i interne
vikarkorps for at dække vagter ved sygdom og ferie, når
forbuddet træder i kraft 1. juli.»Det er en meget positiv
udvikling, og timingen med at oprette de interne vikarbureauer
har været perfekt. Den økonomiske krise betyder helt klart, at
folk søger over mod de sikre jobs, og det er blevet vores
mulighed for at få dem tilbage i folden« siger regionsdirektør
Helle Ulrichsen. Hun lægger ikke skjul på, at målet med den nye
strategi er at sluse flere af de nytilkomne sygeplejersker i de
nye interne vikarbureauer over i faste stillinger ude på
afdelingerne, hvilket allerede sker nu. Region Hovedstaden havde
i den seneste opgørelse fra Dansk Sygeplejeråd knap 1.000
ubesatte stillinger i plejesektoren på sine hospitaler, men det
tal er nu på retur.Manglen på sygeplejersker har betydet, at
afdelinger på sygehusene har været nødsaget til at lukke og
forøget risikoen for, at patienterne udsættes for alvorlige
fejl. Men alene Rigshospitalet får i øjeblikket ti-15
henvendelser om dagen fra sundhedspersonale, der ønsker at blive
tilknyttet.En stor del af medarbejderne i de interne vikarkorps
kommer fra private vikarbureauer, som for første gang i en
»længere årrække« oplever et fald i omsætningen, lige som flere
mellemstore bureauer har været nødt til at lukke, oplyser
chefkonsulent Jakob Tietge, Dansk Erhverv