Prøvetagning i Lynge grusgrav Foto: Lorry

Størstedelen af Lynge grusgrav er ren

Region Hovedstaden har nu undersøgt en del af den ulovligt deponerede jord i Lynge grusgrav ved Allerød

Jorden var under mistanke for at være forurenet, men nu viser en undersøgelse, at langt størstedelen af jorden i grusgravens sydlige ende er ren. Dermed er den ikke en trussel mod grundvandet.

To andre og mindre områder i grusgraven skal nu også undersøges, før Regionsrådet endeligt kan tage stillingt til, om den ulovligt deponerede jord skal fjernes, eller om den kan blive liggende.