Skænderi om forsømte vandløb

Sensommerens evige regn koster landbruget dyrt, fordi mange marker er blevet ødelagt af oversvømmelser. En del af årsagen er, at de vandløb, der skal lede regnvand væk fra markerne, ikke er oprenset.

Hvem der står med ansvaret for, at vandløbene ikke bliver vedligeholdt, er ikke afklaret mellem kommuner og Miljøministeriet, skriver DAGBLADET Roskilde. Kommunerne frasiger sig ansvaret og henviser til, at de gør, som de har fået besked på.
- Hvad angår vandløb, så er de nu underlagt kravene i de kommende vandplaner. Disse krav til vandkvalitet indebærer, at kommunerne typisk skal mindske oprensningen af kommunale vandløb, så vandet ikke løber så hurtigt, siger Mette Touborg, næstformand i Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg og SF-borgmester i Lejre.
Vandplanerne er dog ikke vedtaget eller behandlet i Folketinget. Indtil videre er kommunerne derfor ikke underlagt krav om, hvordan de skal vedligeholde vandløbene. De fastsætter derimod selv regulativerne for, hvornår og hvor meget de skal oprense vandløbene, forklarer kontorchef Lars Kjellerup Larsen fra By- og Landskabsstyrelsen.
Hos landbruget er reaktionen på regelforvirringen skarp