Seks kommuner i fælles beredskab

Et nyt fælles beredskab mellem de seks kommuner Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød er på vej.

Oprindeligt var der lagt op til at stort fælles beredskab for hele Nordsjælland mellem 11 kommuner, men det er nu lagt på is.

Der var for stor forskel på ønsker og behov mellem kommunerne i øst og vest.

Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med mange serviceopgaver, mens kommunerne i "Nordsjælland Vest" ønsker at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte både beredskabsopgaver og eventuelle kommunale serviceopgaver.

I Nordsjælland Øst vælger at bevare det eksisterende samarbejde mellem fem kommuner i deres fælles beredskab, Nordsjællands Brandvæsen.

Løsningen i vest bliver altså et nyt fællesskab i beredskabet mellem Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Beredskabet kommer til at betjene mere end 244.000 borgere