Rige børn får højeste karakterer

De højeste karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve falder i velhaverkommuner. Stor ulighed, når det gælder uddannelse i Region Hovedstaden, viser ny kortlægning ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Hørsholm og Lyngby-Taarbæk topper tabellen med et karaktersnit
på 7,8, mens Ishøj og Brøndby ligger nederst med omkring 5,5,
når resultaterne fra sidste års afgangseksamener i folkeskolen
gøres op i Region Hovedstaden.

Og skævheden forsvinder ikke, når
de unge går videre - eller ikke går videre - i
uddannelsessystemet.

I kommuner med lave snit er der også en
tendens til, at færre unge er i gang med en ungdomsuddannelse,
viser en kortlægning af uligheder og studieadfærd blandt unge,
som Region Hovedstaden er i gang med. - Det er nyt for mig, at
der er så tydelig en sammenhæng mellem situationen i folkeskolen
og andelen af unge, der går i gang med en ungdomsuddannelse.

Men
kortlægningen giver os og kommunerne et redskab til at gøre
noget ved uligheden, siger Benedikte Kiær, der er formand for
regionens underudvalg for regional udvikling.