Rekordantal familier får julehjælp

Jul: Stramningerne i blandt andet dagpengesystemet giver øget behov for julehjælp, lyder meldingen fra Frelsens Hær.

Sidst på ugen uddeler Frelsens Hær julepakker til 307 personer og familier i Helsingør og Nivå. Og på landsplan regner organisationen med at komme op på at yde julehjælp 8300-8500 gange. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har i år modtaget ansøgninger fra 11-12.000 familier. Det er lidt færre end sidste år - men flere end i 2012. Til gengæld vil flere af ansøgerne end tidligere år også modtage vores hjælp.

Faktisk et rekordstort antal, siger Lars Lydholm, informationschef i Frelsens Hær.

I Helsingør og Nivå uddeles stadig julekurve, men i stadig højere grad består julehjælpen af et gavekort til et supermarked.

- Så kan man købe madvarer - ikke øl og spiritus - og personligt synes jeg det er fint, at folk får et frit valg, hvad de vil købe og har brug for siger Lars Lydholm.

Siden år 2000 er antallet af modtagere af julehjælp fra organisationen fordoblet fra 3906 familier til 8144 familier i 2013 og anslået nogle hundrede flere i år.

- Meldingerne, som vi får tilbage, lyder, at mange af ansøgerne er udfordret af stramninger i de offentlige ydelser, som for eksempel forsørgelsespligten - eller at de er faldet ud af dagpengesystemet, siger Lars Lydholm.

Også andre steder meldes om stigende behov. Den anden store uddeler af julehjælp, Dansk Folkehjælp, regner med at uddele 5000 julepakker mod 4900 sidste år. På lidt mere lokalt plan melder kontaktperson Michael Nielsen fra Dansk Røde Kors i Fredensborg-Humlebæk, at man i år til jul uddeler 20 gavekort mod 13 sidste år.

- Og vi har næsten lige så mange på venteliste, fortæller han.

Også menighedsplejen under Helsingør Domkirke vil i år uddele mere julehjælp.

- Vi har fået flere ansøgninger end sidste år, så behovet er blevet større, siger kordegn Anne-Marie Dam.