Nyt håb til Roskilde Bank-kunder

Cheføkonom i Forbrugerrådet, Carsten Holdum, som er medlem af Pengeinstitutankenævnet, opfordrer nu direkte aktionærer og kunder i Roskilde Bank til at fortsætte med at klage over banken til ankenævnet, skriver DAGBLADET Roskilde.

Opfordringen fra Carsten Holdum kommer, selv om nævnet har konkluderet, at der ikke kan gives erstatning for Roskilde Banks rådgivning i forbindelse med kunder, som har lånt penge i banken til at købe aktier for.

Men forbrugerrådets cheføkonom mener, at aktionærer og kunder
måske kan få medhold alligevel. Carsten Holdums vurdering kommer
blandt andet efter, at det kom frem , at banken ved en udvidelse
af aktiekapitalen i 2007 intet nævnte for kunderne om, at der
var foretaget massive udlån til ejendomssektoren, og at risikoen
ved dette var kendt i banken.

Blandt andet fordi Finanstilsynet
gentagne gange havde påpeget risikoen over for såvel bankens
direktion som bestyrelse siden 2005, hvor tilsynet havde givet
banken 25 påbud.

- I de klager vi har behandlet i ankenævnet, har klagerne ikke
inddraget dette aspekt. Og da ankenævnet kun tager stilling til
indholdet af klagen, vil det være interessant, hvis nye klagere
tog udgangspunkt i dette, siger Carsten Holdum.

Da Roskilde Bank i begyndelsen af 2007 udvidede aktiekapitalen med 126 millioner
kroner, udsendte banken et revisorpåtegnet børsprospekt, hvor
der intet stod om bankens massive engagement i ejendomssektoren,
som på det tidspunkt udgjorde mere end 40 procent af bankens
samlede udlån.

Tværtimod stod der i prospektet:Banken ønsker at sikre en
fornuftig spredning af sine engagamenter på brancher. Det
overvåges løbende, at der er en acceptabel risikospredning i
udlånsporteføljen både på kunder og brancher.

Dertil kom, at bankens daværende direktør Niels Valentin
Hansen i et personligt brev til bankens kunder direkte
opfordrede dem til at låne penge til at købe aktier for. Heller
ikke her stod der noget om, at Finanstilsynets havde påpeget
bankens risikable profil siden 2005.

- Hvis en del af rådgivningen har været et børsprospekt, som
ikke har været sandt, vil det indgå med vægt i en fornyet
behandling i Pengeinstitutankenævnet, siger Carsten Holdum.