Minister fandt milliarder i Køge

Der kan spares en milliard kroner på landsplan, hvis man alle steder styrer medicinudgifterne så stramt, som man gør i det gamle Roskilde Amts område. Det erfarede sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), da han i formiddag aflagde besøg på Køge Sygehus.

Da ministeren havde hørt om de
lokale erfaringer med at styre og overvåge udskrivningen af
medicin, var han ikke i tvivl om, at ordningen bør søges udbredt
over det ganske land.- Det bør være rimelig let at gøre, sagde
han.Det handler i al sin enkelthed om, at der fra centralt hold
er udsendt anbefalinger til både sygehusene og de praktiserende
læger om hvilken medicin, der bør udskrives i hvilke tilfælde.
Lægerne registrerer deres egne udskrivninger og har mulighed for
løbende at se, om deres udskrivninger adskiller sig markant fra,
hvad andre læger udskriver. Gør det det bliver lægen tilbudt
individuel vejledning omkring hans medicin-udskrivning.I
øjeblikket er Region Sjælland ved at udbrede ordningen til hele
regionen, og man regner med en årlig besparelse på 150 millioner
kroner alene på medicin til behandling af mavesår, migræne,
forhøjet blodtryk og mavesår.Sådanne besparelser har allerede
vakt opsigt andre steder, og allerede senere i denne uge er der
planlagt et møde mellem Region Sjælland og Region Midt, hvor man
vil drøfte et samarbejde om at udbrede den sjællandske model til
Midtjylland.Inden sundhedsministerens besøg og rundvisning på
Køge Sygehus, havde han aflagt Børnepsykiatrisk afdeling i
Roskilde besøg og hørt om både ventelister, piger der skader sig
selv og problemer for børn med ADHD.