Foto: TV2/Lorry

Manglende rapportering af cykelulykker

Kun 10 procent af alle cyklistulykker kommer med i politiets ulykkesstatistik.

Den manglende notering af cykelulykkerne gør det svært for myndighederne at gøre noget ved de farlige steder.

Derfor har regeringens færdselssikkerhedskommission udarbejdet en handlingsplan, der skal tage fat om problemet.

Handlingsplanen offentliggøres i dag - kommissionen foreslår blandt andet, at alle hospitaler skal føre detaljerede opgørelser over alle trafikulykker.