Lufthavnsudvidelse annulleret

Udvidelsen af Roskilde Lufthavn har fået endnu et skud for boven, denne gang af Miljøklagenævnet, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.Nævnet har nemlig ophævet den miljøgodkendelse, som Roskilde Amt udstedte i november 2006, og afgjort, at sagen skal behandles på ny i Roskilde Kommune.

Den afgørelse var
ventet, efter Naturklagenævnet i sidste måned ophævede det
regionplantillæg for lufthavnsudvidelsen, som Hovedstadens
Udviklingsråd besluttede i oktober 2006.

Regionplantillægget og
den tilhørende miljøundersøgelse - den såkaldte VVM-redegørelse
- er nemlig en forudsætning for, at der kan gives en
miljøgodkendelse, så når regionplantillæg er ophævet, er
grundlaget for miljøgodkendelsen også væk, og sagen må behandles
forfra.

Kort efter afgørelserne i HUR og Roskilde Amt blev begge
instanser nedlagt. Derfor kommer de ny sagsbehandlinger til at
foregå i det statslige Miljøcenter Roskilde og i Roskilde
Kommune.

Miljøklagenævnet mener dog, at ejeren af Roskilde
Lufthavn, Københavns Lufthavne A/S, bør overveje at trække
ansøgningen tilbage. »I lyset af de ressourcemæssige
konsekvenser en sådan realitetsbehandling har for såvel
godkendelsesmyndigheden sin klagemyndigheden, skal nævnet i
denne forbindelse henstille, at det i samarbejde mellem
godkendelsesmynsigheden og Københavns Lufthavne A/S overvejes,
om ansøgningen har en sådan aktualitet, at det vil være relevant
at underkaste sagen en fornyet godkendelsesbehandling på
nuværende tidspunkt,« som det så mundret hedder i
Miljøklagenævnets afgørelse.

Men hos Københavns Lufthavne A/S
forklarer Henrik Peter Jørgensen, at lufthavnen fortsat gerne
vil have mulighed for at udvide Roskilde Lufthavn. Derfor er der
ingen planer om at trække ansøgningen tilbage.- Og efter min
opfattelse, er det en overfortolkning, hvis man læser det som en
opfordring til at trække vores ansøgning tilbage. Man skal
selvfølgelig altid i en sådan sag vurdere om aktualiteten er
fuldt til stede.

Vi vil, som tingene ser ud i dag, fortsat gerne
have en godkendelse til en udvidelse af lufthavnen i Roskilde,
siger Henrik Peter Jørgensen til DAGBLADET.