Læger advarer mod nye helbredstjek.

Overvægtige børn, børn med hjerteproblemer eller psykiatriske lidelser risikerer at blive overset, hvis borgerrepræsentationen i København vedtager et forslag om at lade sundhedsplejersker tilse skolebørnene, skriver Berlingske Tidende.

Det siger læge Vibeke Manniche, forkvinde for FAKL (Foreningen af
Kommunaltansatte Læger): »Københavns Kommune går ind og fjerner
lægeundersøgelser og erstatter dem med sundhedssamtaler, som
intet har med lægeundersøgelser at gøre.

Konsekvensen kan være,
at man overser lettere og sværere sygdomme - i særdeleshed for
de sårbare børn er det en risiko,« siger Vibeke Manniche.
Forslaget behandles i dag i Børne- og Ungeudvalget, og idéen er,
at de penge, der kan spares på skolelægerne, benyttes til bedre
fysioterapi for børnene.

Berlingske Tidende forsøgte i går uden
held at få en kommentar fra den ansvarlige borgmester, Bo Asmus
Kjeldgård, fra SF. En lovændring fra Sundhedsministeriet har
gjort det muligt for landets kommuner at erstatte skolelægerne
med sundhedsplejersker.

Åbningen kom, fordi det i mange
udkantsområder var umuligt at skaffe læger til stillingen som
skolelæge. Foreningen Skole og Samfund kritiserede allerede i
2005, at mange skolebørn blev snydt for lægetjek.

Vibeke Manniche mener, at det er grotesk, at lovgivningen nu benyttes
til at »slagte den velrenommerede lægeordning for Københavns
skolebørn.« Bl.a. Mariager Kommune har også erstattet skolelægen
med et helbredstjek fra en sundhedsplejerske.