Kommune giver tilskud til taxakørsel

Greve Kommune har sagt ja til en ordning om flextrafik med firmaet Movia. Det indebærer blandt andet patient- og handicapkørsel, men det mest kontroversielle punkt er, at det også indebærer såkaldt åben kørsel for kommunens borgere. Det betyder, at de kan bestille Movia til at køre dem indenfor kommunegrænsen til en favorabel pris, skriver DAGBLADET Roskilde, fredag.

Både Venstre og Dansk Folkepartis
repræsentanter i Greve Byråd stemte alene på grund af punktet
med den åbne kørsel nej til forslaget, som dog alligevel blev
gennemført med flertal.Ordningen findes i flere andre kommuner,
og i princippet skal den køre sådan, at den samler flere
passagerer op, så den ikke kører fra A til B som en taxa. Men
Venstre i Greve frygter, at det ender som taxakørsel.- Her har
vi ikke så lange afstande, så mange af turene vil måske kun
blive med én passager, og så er det direkte
konkurrenceforvridende i forhold til taxaselskaberne. Det er
kommunalt støttet taxakørsel, siger Lars Kilhof (V).