Klagenævn stopper p-pladser på Kvæsthusmolen

Københavns Kommune må gerne forbyde parkering på Kvæsthusmolen ved det nye skuespilhus.Det har Naturklagenævnet netop afgjort, skriver politiken.dk.

Dermed kan rådhuset nu lukke for de henved 350 p-pladser på
molen. En beslutning, politikerne traf i forbindelse med den nye
teaterbygnings åbning.
Imidlertid klagede teatret til Naturklagenævnet, der gav
tilladelse til en midlertidig parkeringsplads på arealet, indtil
sagen blev afgjort.
Nu er spørgsmålet faldet ud til Københavns Kommunes
fordel.Nævnet slår fast, at kommunen er i sin gode ret til at
forbyde parkering på pladsen.