Kamp om slammet i Køge

Energiforsyningen i Køge har bortskaffelsen af slam i udbud og er nu ved at finde frem til, hvem der har det bedste tilbud i forhold til udbudskriterierne, skriver DAGBLADET Køge.

Hvert år producerer det kommunale renseanlæg i Køge Kommune i alt 6000 tons slam - der i høj grad består af, hvad vi skyller ud i toilettet, og bortskaffelsen af slammet er i øjeblikket lagt i udbud.
Energiforsyningen i Køge, der er et aktieselskab ejet af Køge Kommune, har i udbudsmaterialet vægtet det sådan, at prisen betyder 60 procent, driftsikkerheden betyder 25 procent, og ressourceudnyttelsen betyder 15 procent, og det kritiserer opfinderen Thomas Koch. Han er indehaver af TK Energi, der kan tilbyde en miljøvenlig løsning på bortskaffelsen af slammet, hvor han kan omdanne slammet til gas og derefter strøm. Men fordi prisen er vægtet med 60 procent og ressourceudnyttelsen kun er vægtet med 15 procent, kan han ikke konkurrere med de andre mindre miljøvenlige løsninger.
Direktør for Energiforsyning Line Hollesen forklarer, at Energiforsyningen på baggrund af en række mislykkede forsøg med bortskaffelse af slam i denne omgang har valgt at satse på pris og driftssikkerhed frem for udvikling af nye teknologier i forbindelse med udbuddet af slammet.