Fredensborg vil halvere antallet af skoler

Forældrenes valgfrihed i Fredensborg Kommune bliver mindre, men til gengæld bliver skolerne mere bæredygtige i en tid, hvor børnetallet falder og økonomien er under pres. Det er essensen af et politisk forlig, som seks ud af syv partier i Fredensborg Kommune i aftes offentliggjorde forud for en høringsperiode, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På ni ud af kommunens 11 skoler skal der ske en sammenlægning med en naboskole, men beslutningen vil i første omgang ikke føre til egentlige skolelukninger, da de eksisterende bygninger bevares. - Jeg er glad for, at seks partier står bag beslutningen om at skabe økonomisk bæredygtige skoler, og jeg er glad for visionerne i forliget - at vi skal have antallet af undervisningstimer op, og at flere elever skal undervises af liniefagslærere, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) til Frederiksborg Amts Avis. Forliget sikrer også en bedre blanding af de ressourcestærke og de ressourcessvage elever. - På skoler med en god fordeling ved man, at der sker en kammeratskabseffekt, der betyder, at alle elever klarer sig bedre, og dermed vil flere elever også klare sig bedre senere i livet, siger Hanne Berg (SF), formand for Børne- og Skoleudvalget om forliget, som borgerne nu får mulighed for at kommentere frem til oktober.