Arkivfoto Foto: TV2/Lorry

Fredensborg godkendt som frikommune

Fredensborg Kommune bliver en af de ni kommuner, som skal indgå i frikommuneforsøget, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse bliver offentliggjort senere onsdag eftermiddag. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Det samlede ansøgerfeltet har ifølge ministeriet budt på mange kvalificerede ansøgere, og regeringen har derfor valgt at udvælge i alt ni frikommuner i stedet for fem, som oprindeligt udmeldt.
Følgende overskrifter dækker de forsøgsområder, som Fredensborg Kommune ønsker skal være en del af et frikommuneforsøg:
      1. Modernisering af den politiske struktur
      2. Digital borgerservice fra vugge til grav
      3. Flere i beskæftigelse
      4. Den fleksible folkeskole
      5. Målrettede indsatser til ældre og handicappede
      6. En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden
      7. Ingen unødige regler
I godkendelsen af frikommuneforsøget skriver Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haard, at udvælgelsen til frikommune ikke er en godkendelse af de konkrete forsøg, som er skitseret i ansøgningen om at blive frikommune. Ministeriet kan dermed ikke love at imødekomme alle ønsker til forsøg, men regeringen vil gå langt for at imødekomme forsøgsønsker inden for de rammer, der er opstillet for frikommuneforsøget. Desuden gælder det, at frikommuner vil være økonomisk ligestillede med andre kommuner.