RINGSTEDBANENRINGSTEDBANEN


DANMARKS STØRSTE BANEPROJEKT


Den nye bane København-Ringsted over Køge er Danmarks største baneprojekt i nyere tid.
Den cirka 60 km lange strækning går gennem 10 kommuner, og banerne kan klare hastigheder på op til 250 km/t, som de første i Danmark.
Byggeriet foregår mellem 2010-2018 Den nuværende jernbane mellem København og Ringsted kræver et skifte i Roskilde, men med den nye bane, kan man også komme dertil over Køge. Et af de centrale byggerier på strækningen er etableringen af M4-broen, der skal føre den nye bane over motorring 4. Broen bliver 512 meter lang.

HVAD ER FORMÅLET ?

Øge hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende passagertog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense og sikre en niveaufri udfletning for tog i retning mod henholdsvis Næstved og Odense.

FUNKTIONER

3.300000

M3 UDGRAVET JORD

60

KM LANG

214

KONSTRUKTIONER

240

KM JERNBANESKINNER

VIDEO & BILLEDER