Borgmestre i Vallensbæk og Dragør kræver større selvstændighed

Med udsigt til en endnu større udligningsregning ønsker borgmestrene at slippe for et forpligtende samarbejde med Ishøj og Tårnby.

Når politikerne i Vallensbæk og Dragør skal planlægge kommunernes økonomi, er det ikke alle prioriteter, de selv er herre over.

For med kommunalreformen fra 2007, hvor 271 kommuner blev sammenlagt til 98, blev alle landets kommuner med under 20.000 indbyggere pålagt af staten at indgå i såkaldt forpligtende samarbejder med nabokommunerne. Ellers var de ikke bæredygtige, lød det.

For Vallensbæks vedkommende betyder det et samarbejde med Ishøj, mens Dragør skal samarbejde med Tårnby. Men selvom borgmestrene ikke har spor imod deres to naboer, vil de hellere have lov at styre hele deres kommunekasse selv.

- Borgerne har ret til, at de mennesker, man har valgt til at styre og administrere sin kommune, også har det fulde ansvar for, at kommunen er effektivt drevet, og man også får den kvalitet, man gerne vil have, siger Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K).

Det forpligtende samarbejde gælder områderne inden for: genoptræning, natur- og miljø, beskæftigelse (her er det Vallensbæk, der er ansvarlig for Ishøj, red.), socialområdet og specialundervisning.

Inden for disse områder kan den ansvarlige kommune sætte rammerne for serviceniveauet og ikke mindst udgifterne.

Galimatias både at administrere og opkræve

Det nye indspark i debatten om udligningsreformen kommer fra borgmestrene, fordi både Vallensbæk og Dragør Kommuner har udsigt til store ekstraregninger til udligning med regeringens udspil. 

For Vallensbæks vedkommende godt 16 millioner oven i de nuværende 67 millioner, mens Dragør skal af med 13 millioner mere end de nuværende 302 millioner, som man i dag betaler til andre kommuner hvert år.

Se hele indslaget herunder:

Giv Dragør og Vallensbæk fuld selvstændighed. Sådan lyder opfordringen fra borgmestrene i de to kommuner, der er så små, at staten i dag tvinger dem til at overlade visse kommunale opgaver til nabokommunerne.

Men når regeringen på den måde betragter Vallensbæk og Dragør som rige kommuner, der bør bidrage endnu mere til den kommunale udligning, må det også være beviset på, at kommunerne ér bæredygtige nok til selv at styre hele deres økonomi selv, mener borgmestrene.

- Det er jo fuldstændig galimatias, at man på den ene side administrerer os, fordi man mener, vi er for små. På den anden side tager man hvert eneste år et stort millionbeløb og giver til andre kommuner. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, siger Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup (V), der suppleres af Henrik Rasmussen:

- Vi er en meget effektiv og veldrevet kommune, og det er vi meget stolte af. Derfor vil vi også gerne have hånden på hver en krone, som vi har i det kommunale budget. Så hvis der er nogen, der har mere brug for kronen end andre, vil vi gerne selv have lov at bestemme det, fremfor at budgettet bare overlades til en anden kommune, uden vi kan gøre noget ved det, lyder det fra Vallensbæk-borgmesteren.

Ministeren afviser idéen

Borgmestrene har sendt deres ønsker afsted til både social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S) og Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Ministeren med det øverste ansvar for forhandlingerne om udligningsreformen, giver dog forslaget en kølig modtagelse. I en skriftlig kommentar til TV 2 Lorry skriver Astrid Krag:

”Det handlede om faglighed – ikke økonomi – da der i kommunalreformen blev stillet krav om, at de mindste kommuner indgår samarbejder. Det er vigtigt, at der er den rette faglige ekspertise til stede i kommunerne, når de for eksempel skal hjælpe mennesker med handicap. Det har altså ikke noget at gøre med økonomisk udligning.” 

Det får imidlertid ikke borgmestrene i Vallensbæk og Dragør til at opgive deres kamp. For hvis de ender med en endnu større regning i udligning, kan det være nødvendigt både at hæve skatterne og skære på velfærden, og så er det helt afgørende, at de kan prioritere over deres samlede økonomi.

- Det bliver rigtig svært, fordi vi skal prioritere ud fra en mindre del af den økonomi, som vi har, end rigtig mange af de andre kommuner. Derfor mener vi, regeringen burde have taget det parameter ind i deres udspil til udligningsreformen. Vi skal først tage nogle penge og lægge til side til det forpligtende samarbejde, og bagefter kan vi ud fra de resterende ressourcer finde de penge, vi skal give til ekstra udligning. Det rammer så vores børn og ældre ekstra hårdt, siger Eik Dahl Bidstrup med reference til, at det især bliver på børne- og ældreområdet at kommunen selv har mulighed for at lægge de besparelser, der skal til for at kunne finansiere en øget udligning.

Henrik Rasmussen fra Vallensbæk stemmer i:

- Når vi skal hæve skatten, hvad vi åbenbart skal, er det desværre penge, der skal gå til andre kommuner. Så meget desto vigtigere er det, at vi er herre i eget hus og kan styre kommunens udgiftsniveau. For hver en krone skal styres af Vallensbæk-politikere, så vi ved, at det er den rigtige borger, der rent faktisk får den rigtige kvalitet til den rigtige pris, siger han.

Forhandlingerne om udligningsreformen er fortsat i fuld gang og forventes afsluttet inden for de nærmeste uger.