Borger-klage sætter kommunes byggeprojekt skakmat: "Det er jo en molboløsning"

Støjgener og luftforurening - en gruppe borgere har mange argumenter for, hvorfor et stort byggeprojekt i Vallensbæk skal forhindres. Borgmesteren er uenig - det er Planklagenævnet ikke.

Stod det alene til Vallensbæk Kommune, tog man snart første spadestik til det store byggeprojekt Vallensbæk Byhave, man vil bygge klos op ad landets mest befærdede vej, Køge Bugt-motorvejen.

Står det omvendt til en gruppe borgere i Vallensbæk, så skal byggeriet forhindres, hvorfor borgerne - med arkitekt og formand for Nej til trafikstøj, Erik Kærgaard Kristensen, i spidsen - har klaget over byggeriet til Planklagenævnet.

quote Det hjælper jo ikke, at dem bagved har mindre støj, når dem, der bor i lejlighederne får det direkte i hovedet. Hvem tror du selv vil bo sådan et sted?

Formand for Vallensbæklisten - og talsmand for borgerklagen

Nu er der truffet afgørelse i sagen, og den er ikke faldet til kommunens fordel. Planklagenævnet har nemlig valgt at ophæve lokalplanen, hvilket betyder, at planen ikke kan udmøntes i sin nuværende form.

Det er en nyhed, der glæder Erik Kærgaard Kristensen, som desuden er formand for Vallensbæklisten, der længe og indædt har kæmpet mod kommunens - og specifikt det væsentlige konservative flertals - byggeprojekter.

"Vi betragter afgørelsen som et tydeligt bevis på, at det nytter at kæmpe mod kommunalbestyrelsens flertal, som ikke magter byudviklingen i Vallensbæk, lyder det officielt fra Vallensbæklisten, og Erik Kærgaard Kristensen uddyber til TV 2 Lorry:

- For mig er det en stor fjer i hatten. Jeg er utroligt lykkelig for det og stolt af, at det lykkedes. Den her afgørelse er principiel og vigtig, siger han.

Referencefotos, der viser udformning af facaderne.
Referencefotos, der viser udformning af facaderne.

I klagen, som modstanderne af Vallensbæk Byhave sendte til Planklagenævnet, pointerede de blandt andet, at byggeriet ikke var i overensstemmelse med planlovens paragraf 15a, der går på, at man må kun må bygge på arealer, som man i fremtiden kan sikre mod støjgener.

Det er Planklagenævnet enig med klagerne i, og det er altså på den baggrund, at nævnet ophæver lokalplanen. Det fremgår af klageafgørelsen, som TV 2 Lorry har set.

Planloven § 15 a

Byggeriet er "en molboløsning"

Vallensbæk Byhave skal ifølge lokalplanen bestå af 518 boliger, der bliver bygget i ejendomme på mellem 3 og 14 etager. Det højeste byggeri skal ifølge planen bygges ud mod motorvejen og med sin størrelse skærme området for støj fra den trafikerede vej.

Det kan Erik Kærgaard Kristensen dog langt fra se potentialet i:

- Det er jo en molboløsning. Det hjælper jo ikke, at dem bagved har mindre støj, når dem, der bor i lejlighederne får det direkte i hovedet. Hvem tror du selv vil bo sådan et sted?, spørger han retorisk - et spørgsmål, som TV 2 Lorry har stillet videre til borgmesteren i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K).

Borgmesteren har et klart svar: Byggeriet skal tiltrække unge familier og ressourcestærke mennesker, og han har generelt ikke meget tilovers for det, at Erik Kærgaard Kristensen kalder byggeriet en "molboløsning":

- Pointen er jo, at når man bygger højt, kan man bruge underetagen til parkeringshus. Beboelserne kommer op over motorvejene, og jo højere, man kommer op, jo mindre er der, der generer. Når vi har sagt ja til den lokalplan, så er det jo faktisk for at løse det støjproblem, der er i området, siger han.

For Erik Kærgaard Kristensen handler sagen dog også helt principielt om, at han mener, at Vallensbæk Kommunes byggeri går ud over borgernes sundhed - både i forhold til støj, men også luftforureningen fra motorvejen:

- Det er vigtigt for mig, at de borgere, jeg skal bo sammen med, ikke bliver syge og lever i armod og usunde forhold. Det er vigtigt af menneskelige hensyn, men også fordi sundhedsudgifterne på det her område er kæmpestore, hvis folk bliver syge af støj- og luftforurening fra motorvejen, siger han.

Her skal Vallensbæk Byhave efter planen ligge
Her skal Vallensbæk Byhave efter planen ligge

Igen konfronteret med Erik Kærgaard Kristensens ord svarer borgmester Henrik Rasmussen:

- Det er sjovt som man kan påtage sig et ansvar for andre. Den forurening er her lige meget hvad. Vi vil rigtig begrænse bilerne på motorvejene, men det er ude af mine hænder, siger han.

Som det er nu, skal lokalplanen ændres, så den tager højde for planloven, før projektet kan fortsætte, men borgmester Henrik Rasmussen fastholder projektets værdi - især som tilløbsstykke for unge familier:

- Vi vil sikre, at der kommer unge familier til kommunen, og når det sættes på standby, har det en konsekvens i forhold til den demografiske udvikling, vi vil have. Desuden vil alle, der bor i området, ikke få et pænt boligkvarter at kigge på - i stedet får de de gamle erhvervsejendomme, der står på grunden.

Området, som lokalplanen gjaldt for, ligger på den nordlige side af Egeskovvej mod Køge Bugt-motorvejen. Det består af erhvervsbygninger, som er delvist tomme.

Luftforurening er ikke kun et tema i Vallensbæk Kommune. I København og Frederiksbergs kommuner er to borgmestre gået sammen for at bekæmpe forurening fra især de meget trafikkerede veje i området. Se indslaget her:

Luftforurening koster hvert år hundredvis af liv i hovedstadsområdet. Det skal der gøres noget ved, mener to borgmestre i Københavns og Frederiksberg Kommuner

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Miljø

Torsk i Øresund

Snart bliver det lettere at få torsk på krogen i Øresund

Højkvandsport i Køge

Højvandsport skal beskytte Køge mod oversvømmelser

Affaldsindsamling

Nu skal der samles affald: Danmark i kamp mod take-away-emballage

flagermus

Flagermus skaber koks om længe ventet vejprojekt, der skal løse årtiers køkørsel

Vallensbæk

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere