TV 2 Lorry samarbejder med Paqle om indsamling af data

TV 2 Regionerne vil gerne sikre danskerne det bedst tænkelige afsæt til Folketings- kommunal- og regionsrådsvalg. Derfor har vi indgået et samarbejde med Paqle om at udarbejde en kandidatdatabase, hvor vælgerne kan finde oplysninger om de enkelte kandidater.

Stiller du op til valget, og er du ikke blevet kontaktet endnu, så tilmeld dig med det samme via TV SYDs hjemmeside her.

 

TV 2 Regionerne er det naturlige omdrejningspunkt for kommunalvalget og for at sikre den stærkeste dækning af alle kandidaterne i de enkelte kommuner og regioner, har TV 2 Regionerne indgået et samarbejde med Paqle, som står for indsamlingen af data. 

Paqle vil således på vegne af TV 2 Regionerne kontakte alle kandidater frem mod valget.

Med kandidatdatabasen vil vælgerne bl.a. kunne læse en kort biografi om kandidaterne, kende kandidaternes holdninger til forskellige lokalpolitiske spørgsmål og se eventuelle tidligere stemmetal.

Alle kandidater vil blive bedt om at udfylde stamdata og supplere med links til egne sider på sociale medier, portrætfotos, videopræsentationer, m.v. Der vil desuden være spørgsmål til politiske holdninger og mærkesager. Vi udarbejder desuden et profilportræt af alle kandidater baseret på offentligt tilgængelige kilder som f.eks. medieomtale, partiernes hjemmesider og sociale medier som LinkedIn.

Samarbejdet omfatter også en kandidattest. TV 2 og Megafon indgår i dette samarbejde, og kandidattesten vil også være tilgængelig på tv2.dk.

Man kan se eksempler på, hvordan informationerne bliver præsenteret på de enkelte TV 2 Regioners hjemmesider her. Siderne bliver løbende opdateret med de forskellige informationer frem mod valget.

www.tv2lorry.dk - Frank Jensen

www.tvsyd.dk - Jørn Pedersen

www.tveast.dk - Carsten Rasmussen

www.tv2ostjylland.dk - Jacob Bundsgaard

www.tv2nord.dk - Thomas Kastrup Larsen

www.tv2fyn.dk - Peter Rahbaek Juel

www.tvmidtvest.dk - Lars Krarup

For kandidaterne er det således en unik mulighed for at blive eksponeret op til valget.

Alle data bliver samlet i en kandidatdatabase og præsenteret på TV 2 Regionernes hjemmesider fra september, så vælgerne får mulighed for at finde informationer om de enkelte kandidater ved valget. Data indgår som grundlag for TV 2 familiens dækning af valget.

Endelig vil de korte faktuelle data blive præsenteret i leksikal form på Paqles hjemmeside, som er en navnestofdatabase over kendte personer og virksomheder.

Spørgsmål om samarbejdet kan stiles til:

Bjørn Olsen, Digital udviklingschef, TV 2 Regionerne, bjol@tvsyd.dk, mobil 24 69 14 13. 

 

 

Sådan håndterer vi data

Kandidaternes kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt til kontakt i forbindelse med profilsiderne i TV 2 Regionernes og Paqles databaser og til almindelig redaktionel kontakt i løbet af valgkampen. Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt. 

De øvrige oplysninger vil indgå i præsentationen af kandidaternes profiler. Profilerne og de politiske holdninger bliver vist hos den TV 2 Region, som dækker den kommune eller region, kandidaten er opstillet i. Desuden bliver leksikale data om kandidatens professionelle karriere præsenteret hos Paqle.

 

Uddybende information til kandidaterne

 

Om TV 2 Regionerne
TV 2 Regionerne består af otte regionale public service medier, som dækker hele Danmark lokalt. Det er de syv TV 2 Regioner; TV 2 Lorry, TV ØST, TV 2/Fyn, TV SYD, TV2 ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV2 Nord, der indgår i et samarbejde med Paqle omkring en kandidatdatabase ("Kandidatdatabasen").

TV 2 Regionerne er omdrejningspunktet for formidlingen af kommunal- og regionsrådsvalget 2017, og Kandidatdatabasen skal give vælgerne mulighed for at finde informationer om de enkelte kandidater ved valget.

Hos TV 2 Regionerne vil profilerne indeholde leksikale fakta fra Paqle suppleret med redaktionelle informationer, såsom politiske standpunkter, mærkesager, fritidsinteresser og lignende. Informationerne vil blive brugt aktivt i valgdækningen på TV 2 Regionernes platforme – herunder også i den almindelige udveksling af redaktionelt indhold med de øvrige medier i TV 2-familien.

Oplysningerne i Kandidatdatabasen vil blive gemt af TV 2 Regionerne og brugt igen ved kommende kommunal- og regionalvalg i det omfang, det er relevant for dækningen af valgene.

Om Paqle
Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse online kilder som f.eks. medieomtale og andre frit tilgængelige kilder.

Visse oplysninger i kandidatdatabasen vil komme til at udgøre en del af en større database hos Paqle ("Navnestofdatabasen"), som også efter KV17 vil give brugerne på nettet mulighed for at søge på politikere og andre medieomtalte personligheder.

Portrætterne af kandidater til KV17 i Navnestofdatabasen vil alene fokusere på personers professionelle virke og vil således ikke omtale private familieforhold o.l.

Hvilke oplysninger om dig bliver behandlet og til hvilket formål?
TV 2 Regionerne og Paqle behandler i forbindelse med Kandidatdatabasen og i forbindelse med Paqles Navnestofdatabase de følgende kategorier af oplysninger om dig ("Kandidatoplysningerne"):

  • 1.1 stamoplysninger, herunder navn, alder, køn, antal børn og familiestatus;
  • 1.2 andre oplysninger om dig, herunder partitilhørsforhold, opstilling til valg (KV17), nuværende og eventuelt tidligere opstillingsområde (fx Kolding Kommune), position på kandidatliste (fx spidskandidat), oplysninger om politisk karriere, oplysninger om erhvervskarriere, uddannelse, betroede poster, mærkesager og andre referencer;
  • 1.3 billeder, herunder portrætbillede, andre billeder og evt. portrætvideo indsendt direkte eller delt via sociale medier som YouTube;
  • 1.4 links til offentlige sider, herunder din offentlige webside, Facebookside og Twitterkonto; og
  • 1.5 oplysninger om dine politiske holdninger, herunder fra interviews og anden redaktionel omtale.

De følgende kategorier af Kandidatoplysninger ("Kontaktoplysninger") behandles af TV 2 Regionerne og Paqle med henblik på at kontakte dig i forbindelse med din profil i Kandidatdatabasen og Navnestofdatabasen og til at komme i kontakt med dig i løbet af valgkampen:

  • 1.6 Din e-mailadresse/e-mailadresser
  • 1.7 Dit telefonnummer/telefonnumre
  • 1.8 Din adresse (privat og/eller erhverv)

Private Kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt. 

Oplysningerne om dig vil i øvrigt blive behandlet med henblik på de formål, som er beskrevet under rubrikkerne "Om TV 2 Regionerne" henholdsvis "Om Paqle" ovenfor. Det indebærer, at dine øvrige Kandidatoplysninger vil indgå i præsentationen af din profil i henholdsvis Kandidatdatabasen og Navnestofdatabasen. Din profil og dine politiske holdninger bliver vist hos den TV 2 Region, som dækker den kommune eller region, du er opstillet i. Desuden bliver leksikale data om din karriere præsenteret hos Paqle.

De offentliggjorte Kandidatoplysninger, som behandles med TV 2 Regionerne som dataansvarlig, vil efter afholdelsen af kommunal- og regionalvalget 2017 blive lagt offline og overgå til en redaktionel database i overensstemmelse med kravene om maksimal opbevaringstid i lov om massemediers informationsdatabaser § 8, stk. 3 og 4.

Kandidatoplysningerne vil, i det omfang det er journalistisk relevant, på ny indgå i en offentlig præsentation af kandidater ved kommende valg.

Kandidatoplysninger, som behandles med Paqle som dataansvarlig, vil som udgangspunkt blive bevaret i Navnestofdatabasen, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, herunder indtil Paqle vurderer, at opbevaringen af de pågældende personoplysninger ikke længere er relevant som baggrundsinformation i forbindelse med medieomtale af dig.

Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dig. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til: KV17-redaktionen@paqle.com.

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i persondataloven, og der kan rettes henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse og numre:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
www.datatilsynet.dk

Pressenævnet fører tilsyn med overholdelse af lov om massemediers offentlige informationsdatabaser, og der kan rettes henvendelse til Pressenævnet på følgende adresse og numre:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København K
Telefon: 33 15 55 64
www.pressenaevnet.dk

Se mere om
TV 2 Lorrys privatlivspolitik
TV 2 Lorrys brug af cookies