Bestyrelsen

TV 2 Lorrys bygninger på Allégade 7-9 på Frederiksberg

Den nuværende bestyrelse, der er valg fra 1. januar 2015 og frem til udgangen af 2019 består af disse medlemmer.

Ansvar og arbejdsopgaver:

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for TV 2 Lorrys udvikling og ansætter en direktør, som har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af TV 2 Lorry.

Bestyrelsen fastsætter årligt budgettet for TV 2 Lorry. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Regnskabet for TV 2 Lorry udarbejdes af direktionen, revideres af Rigsrevisionen og godkendes af bestyrelsen.

Der er 8-10 årlige møder.

Bestyrelsesformanden deltager løbende i møder med de øvrige regioners formænd og direktører og i et årligt møde med TV 2 Danmarks bestyrelse og direktion.

 

Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes personlige og faglige kvalifikationer, således at mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt repræsenteres.

Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, Regionsråd, Europa-Parlamentet eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 4 år.

 

Den nuværende bestyrelse, der er valgt fra 1. januar 2015 og frem til udgangen af 2019 består af disse medlemmer:

 

Frede Jørgensen, formand

 

Jolanta Gaizutiene, næstformand

 

Claus Museth

 

Jens Risum

 

Kirsten Jørgensen

 

Erik Olsen

 

Claus Bergmann, medarbejderrepræsentant